พืชสังเคราะห์แสง

พืชสังเคราะห์แสง ซึ่งเวลาเช้าระหว่าง 6-9 โมง จะได้รับสารอาหารเต็มที่

พืชสังเคราะห์แสง ซึ่งเวลาเช้าระหว่าง 6-9 โมง จะได้รับสารอาหารเต็มที่

ใส่ความเห็น