เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง

การแบ่งพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ นาข้าว 30 % ขุดสระ แหล่งน้ำ 30 % พืชไร่ สวน ไม้ยืนต้น 30 % บ้าน ที่พัก อื่นๆ 10 %

ใส่ความเห็น