บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนของธรรมชาติ

บทบาทหน้าที่ในแต่ละส่วนของธรรมชาติ

การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ทุกอย่างจะมีหน้าที่ของตนเอง ทำงานร่วมกันเป็นวัฎจักร

ใส่ความเห็น