น้ำหมักดองจากการหมักกิมจิ

ฮาน คิว โซ ค้นพบโดยบังเอิญจากน้ำหมักดองจากการหมักกิมจิ ซึ่งในน้ำหมักดองนั้นมีส่วนประกอบ

จึงเกิดการทำน้ำหมักจากเศษวัตถุดิบที่เหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆ ตัวมาใช้ประโยชน์

ใส่ความเห็น