เกษตรพื้นที่จำกัด..แต่(ไม่)จำกัดความคิด “สไตล์ลุงทอง”

“แปลงเกษตรเล็กๆ หลังบ้าน ปลูกเพื่อ..แจกจ่ายเพื่อนบ้าน” มีทั้ง พริก สวยกล้วย มะละกอ คุณทองระพี หรือ “ลุงทอง” (อายุ 73 ปี) แม้ว้าจะไม่ใช่เกษตรกรมืออาชีพ ด้วยอายุที่พ้นวัยเกษียณเเล้วแต่ด้วยใจรัก และไม่อยากปล่อยเวลาว่างผ่านไป โดยไม่เกิดอะไร ลุงทองจึงพลิกฟื้นผืนดินบริเวณหลังบ้าน จัดการปลูก ไม้ผล อาทิ กล้วย มะละกอ พริก ความรู้มีเพียงจากการครูพักลักจำ ลองผิดลองถูกมา แปลงเกษตรเล็กๆ หลังบ้าน มีผลผลิตไว้กิน ใช้ ลดรายจ่าย เเจกจ่ายเพื่อนบ้านบ้าง ลุงทองยังบอกอีกว่า

“การดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายๆ ของคุณลุงทอง ไม่ได้ตั้งหน้า-ตั้งตา ทำเพื่อร่ำรวย นับเป็นแนวทางชีวิตของคนเมืองยุคปัจจุบัน วิถีเกษตรกรในบ้านเราไม่จำเป็นตัองมีพื้นที่จำนวนมากๆ ถึงทำการเกษตรได้ พื้นที่ไม่นับขึ้น อยู่กับความตั้งใจจะลงมือหรือไม่ทำ และต้องเป็นเกษตรที่ปลอดภัยด้วย

ก่อนกลับคุณลุงทองได้ทิ้งท้ายประโยคหนึ่งที่น่ารักที่สุดว่า“เป็นผู้รู้จักให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับ”


การดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายๆ ของคุณลุงทอง ไม่ได้ตั้งหน้า-ตั้งตา ทำเพื่อร่ำรวย นับเป็นแนวทางชีวิตของคนเมืองยุคปัจจุบัน วิถีเกษตรกรในบ้านเราไม่จำเป็นตัองมีพื้นที่จำนวนมากๆ ถึงทำการเกษตรได้ พื้นที่ไม่นับขึ้นอยู่กับความตั้งใจจะลงมือหรือไม่ทำ และต้องเป็นเกษตรที่ปลอดภัยด้วย

Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

มาใช้วิถีชีวภาพบำรุงผลผลิตกันนะคะ