การใช้เชื้อราบิวเวอร์เรียควบคุมการระบาดของแมลงหวี่ขาว (WHITE FLY)

แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช พบระบาดและทำความเสียหายให้กับการปลูกพืชทั่วทุกภาค แมลงหวี่ขาวจะเข้าทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบพืช การทำลายของตัวอ่อนทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืชส่วนการทำลายของตัวเต็มวัยจะทำให้ใบพืชหงิกงอ ต้นแคระแกร็นเหี่ยวและขนาดของฝักเล็ก นอกจากนี้ ยังขับถ่ายน้ำหวาน (Honey dew) ออกมา ก่อให้เกิดราดำบนใบพืชเช่นเดียวกับเพลี้ยอ่อนและยังเป็นพาหะของโรคไวรัสหลายชนิด รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

ความสำคัญและลักษณะการทำลาย

WHITE FLY

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

ดักแด้

มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ แบน ขอบด้านข้างลาดลง สีเขียวอ่อน ตัวอ่อนลอกคราบ 3 ครั้ง มี 4 วัย ตัวอ่อนวัยที่ 1 มีขนาดลำตัว 0.3 มิลลิเมตร มีขาเคลื่อนที่ได้เล็กน้อย หลังจากฟักออกจากไข่ เรียกระยะนี้ว่า crawlers หลังจากนั้น จะหยุดนิ่งเกาะอยู่ใต้ใบพืช ตัวอ่อนระยะที่ 3 และ 4 เริ่มมีการพัฒนาของตาเห็นเป็นจุดสีแดงชัดเจน ตัวอ่อนวัยที่ 4 มีขนาดลำตัว 0.6 มิลลิเมตร ระยะตัวอ่อน 10 วัน

ตัวอ่อน

มีรูปร่างคล้ายรูปไข่ แบน ขอบด้านข้างลาดลง สีเขียวอ่อน ตัวอ่อนลอกคราบ 3 ครั้ง มี 4 วัย ตัวอ่อนวัยที่ 1 มีขนาดลำตัว 0.3 มิลลิเมตร มีขาเคลื่อนที่ได้เล็กน้อย หลังจากฟักออกจากไข่ เรียกระยะนี้ว่า crawlers หลังจากนั้น จะหยุดนิ่งเกาะอยู่ใต้ใบพืช ตัวอ่อนระยะที่ 3 และ 4 เริ่มมีการพัฒนาของตาเห็นเป็นจุดสีแดงชัดเจน ตัวอ่อนวัยที่ 4 มีขนาดลำตัว 0.6 มิลลิเมตร ระยะตัวอ่อน 10 วัน

ตัวเต็มวัย

เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 2 คู่ เคลือบด้วยผงสีขาว เมื่อเกาะนิ่งอยู่กับที่จะหุบปีกเป็นรูปคล้ายหลังคา อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบ โดยใช้ปากแทงเข้าไปในเนื้อเยื่อใบและดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืช พืชที่มีสีเขียว พบมากที่ใบอ่อน เมื่อถูกรบกวนจะเคลื่อนที่ได้ในระยะสั้นๆ ในทรงพุ่มของพืชและเคลื่อนที่ในระยะทางไกลๆ โดยกระแสลมตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือวางชิดติดกันที่ด้านใต้ใบพืช สามารถวางไข่ได้ 50-400 ฟอง เฉลี่ย 160 ฟองต่อตัว ระยะตัวเต็มวัย 3-4 วัน ไข่ มีรูปร่างเรียวยาวสีเหลืองและมีก้านสั้นๆ ยึดติดกับใบพืช จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อใกล้ฟักออกเป็นตัว ระยะไข่ 4-8 วัน

พืชอาหารและการระบาด

ยาสูบ มะเขือเทศ ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ปอแก้ว ผักต่างๆ เนื่องจากแมลงหวี่ขาวมีพืชอาหารหลายชนิดจึงพบระบาดตลอดทั้งปี สำหรับถั่วเหลืองพบระบาดตั้งแต่ถั่วเหลืองอยู่ในระยะใบประกอบข้อที่ 2 บาน เต็มที่ถึงระยะฝักเต่ง ปริมาณการระบาดสูงสุดในระยะถั่วเหลืองเริ่มติดฝักอ่อนจนถึงระยะฝักเต่งและระบาดมากในสภาพอากาศร้อนชื้น

ศัตรูธรรมชาติ

โดยพบว่า แตนเบียน Encarsia และ Eretmocerus มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการระบาดของแมลงหวี่ขาว

WHITE FLY

  • ตัวห้ำ
  • แมลงช้างปีกใส Chrysopa basalis
  • แมลงวันตัวห้ำ Coenosia sp. (Diptera: Muscidae)
  • แมงมุม

การป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย

1. ใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย อาจจะใช้เชื้อสด หรือ เชื้อสำเร็จรูปชนิดผง ผสมน้ำ เติมสารจับใบแล้วนำไปฉีดพ่น
2. เวลาที่ฉีดพ่นควรเป็นช่วงเย็น อากาศไม่ร้อน
3. วิธีฉีดพ่น ควรพ่นให้เปียกชุ่มทั้งใต้ใบและบนใบ เนื่องจากทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวจะทำลายอยู่ด้านใต้ใบพืช จึงควรพ่นสารด้านใต้ใบพืชให้ทั่วด้วย นอกจากนี้ เกษตรกรควรกำจัดวัชพืชทั้งในและรอบๆ แปลงพืชอย่างสม่ำเสมอ

ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืชชัยนาท และ ศูนย์วิจัยเอสวี


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง