เชื้อราเมธาไรเซียมมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร?

เชื้อราเมธาไรเซียม

 

การทำงานของเชื้อเมธาไรเซียม

เชื้อราเมธาไรเซียม สามารถควบคุมและทำลายแมลงได้โดย เมื่อเชื้อราเมธาไรเซียมเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัวรวมทั้งจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและงอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไปเจริญ และเพิ่มปริมาณทำให้แมลงเกิดโรค ตายในที่สุด

เชื้อราเมธาไรเซียม

ซึ่งระยะเวลาในการทำลายจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้น มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแสงแดด มีรังสียูวีจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อ จะรุนแรงมากหรือน้อย ยังขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของเชื้อ ความแข็งแรง หรือภูมิต้านทานของแมลงอีกด้วย

ข้อดีของเชื้อราเมธาไรเซียมในการกำจัดแมลงศัตรูพืช

1. ใช้ได้ง่าย เพราะเข้าทำลายแมลงโดยตรงผ่านผิวหนังของแมลง
2. แพร่กระจายได้ โดยแพร่กระจายตัวเองโดยอาศัยลม ฝน และลักษณะอากัปกริยาของแมลง
3. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมได้ดี เมธาไรเซียม มีชีวิตอยู่ในดินเป็นเวลาข้ามปีได้ และสามารถทำให้เกิดโรคกับแมลงได้ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของประชากรแมลง ความอ่อนแอต่อโรคของแมลงอาศัย (susceptible) สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฝน แสงสว่าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมทั้งทางเคมี ฟิสิกส์ของดิน และสิ่งมีชีวิตที่แวดล้อมอื่นๆ
4. สามารถคงความมีชีวิตของเชื้อรา ทั้งภายในและภายนอกตัวแมลงอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่มีชีวิตนานได้ในหลายๆ รูป เช่น conidia, spore, sclerotia, chlamydospore หรือ resting spore สามารถเพิ่มปริมาณ และมีความรุนแรงของเชื้อได้ดี ซึ่งต้องเกี่ยวกับพันธุกรรมของเชื้อราแต่ละชนิด ความรุนแรงของเชื้อคือความสามารถในการเข้าทำลายแมลง และเอาชนะระบบภูมิคุ้มกันในตัวแมลง

ลักษณะแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย

เชื้อราเมธาไรเซียม

• เบื่ออาหาร
• แมลงเคลื่อนไหวช้า
• ซากแมลงถูกปกคลุมด้วยเชื้อรา
• ซากแมลงแข็งเหมือนมัมมี่ (Mummified)

ประโยชน์ของเชื้อเมธาไรเซียมที่มีต่อพืช

เชื้อราเมธาไรเซียม

1. ช่วยปกป้องพืชจากแมลงศัตรูพืช โดยหากมีเชื้อราเมธาไรเซียมอยู่ในธรรมชาติ จะช่วยป้องกันแมลงเข้ามารบกวนได้
2. ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างดี ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ได้แก่ ด้วงแรด ด้วงงวงมะพร้าว ด้วงหนวดยาว ปลวก แมลงเต่าทอง แมลงค่อมทอง เพลี้ยทุกชนิด หนอนทุกชนิด และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งแมลงสาบอีกด้วย
3. ช่วยควบคุมจำนวนประชากรของแมลงศัตรูพืชไม่ให้มีมากจนเกิดการเสียสมดุลของแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน
4. ช่วยในการลดการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช รักษาสิ่งแวดล้อม
5. ปลอดภัยกับเกษตรกร ผู้บริโภค และสัตว์เลี้ยง ไม่มีสารตกค้างในพืชผัก
6. ส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดภัยหรือปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์
7. ช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ขอนแก่น / กรมวิชาการเกษตร / ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง