เชื้อเมธาไรเซียมคืออะไร?

ลักษณะโดยทั่วไปของเชื้อราเมธาไรเซียม คือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีสีเขียวหม่น สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน ทำให้มีระยะการควบคุมได้นาน เป็นเชื้อราที่ไม่ทำอันตรายต่อไส้เดือนฝอย สัตว์ต่างๆ และมนุษย์ การเข้าทำลายของเชื้อราเมธาไรเซียมจะทำลายเอนไซม์ย่อยผนังลำตัวแมลง เมื่อระบบผนังลำตัวแมลงไม่ทำงาน แมลงป่วยร่างกายอ่อนแอ และตายในที่สุด แมลงศัตรูพืชสำคัญที่ควบคุมได้ ดี เช่น ตระกูลเพลี้ย เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยแป้ง หนอนม้วนใบ หนอนกอ รวมถึงเมลงปีกแช็ว เช่น ด้วงแรด ด้วงมะพร้าว เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของเชื้อราเขียวเมธาไรเซียม

เชื้อเมธาไรเซียม

1. ผลิตได้ง่าย สามารถเลี้ยงได้บนเมล็ดธัญพืช และอาหารเทียม
2. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี
3. ใช้ได้ง่าย โดยการคลุกผสมเชื้อสดลงในดิน หรือการผสมน้ำฉีดพ่น แพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลม หรือติดไปกับคน สัตว์ หรือแมลงต่างๆ

ประโยชน์

เชื้อเมธาไรเซียม

ตระกูลด้วงที่มีปีกแข็งเชื้อราจะเข้าไปทำลายจนตาย

ปัจจุบันมีการนำเชื้อเมธาไรเซียมมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด อย่างกว้างขวาง สามารถทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ด้วงหนวดยาว ด้วงแรดมะพร้าว ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด (rhinoceros beetle) ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

การควบคุมและทำลาย

เชื้อเมธาไรเซียม

อาการของแมลงที่โดนเมธาไรเซียม

เชื้อราเมธาไรเซียมสามารถควบคุมและทำลายแมลงได้โดย เมื่อเชื้อราเมธาไรเซียมเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัวรวมทั้งจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังบางส่วนและงอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไปเจริญ และเพิ่มปริมาณทำให้แมลงเกิดโรคตายในที่สุด แมลงที่ตายด้วยเชื้อราเมธาไรเซียม จะมีลักษณะลำตัวแข็ง มีเชื้อราขึ้นปกคลุมลำตัวภายนอกเป็นสีเขียว

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เชื้อเมธาไรเซียม

การเลี้ยงเชื้อต้องทำในห้องทดลองโดยผู้ชำนาญการ

ระยะเวลาในการทำลายจะเร็วหรือช้า ขึ้นกับสภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ ความชื้นและแสงสว่าง ที่เหมาะสมคือ อุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ความชื้น มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแสงแดด มีรังสียูวีจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา นอกจากนี้ความรุนแรงของเชื้อ จะรุนแรงมากหรือน้อย ยังขึ้นกับลักษณะพันธุกรรมของเชื้อ ความแข็งแรง หรือภูมิต้านทานของแมลงอีกด้วย

วิธีการใช้เชื้อราเมธาไรเซียมในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ทำได้โดยยึดหลักว่า เชื้อหรือสปอร์ต้องสัมผัสถูกตัวแมลงจึงจะสามารถเข้าไปในตัวแมลง จึงจะทำให้แมลงตายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนอนด้วงหนวดยาว ด้วงแรด ปลวก ซึ่งอาศัยอยู่ในดินจึงต้องหาวิธีที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของแมลงและ สภาพพื้นที่ปลูก สำหรับวิธีการที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่

1. การโรยเชื้อพร้อมกับการปลูกพืช ในอัตรา 10 กก./ไร่ แล้วรีบกลบฝังทันทีเพื่อไม่ให้แสงแดดเผาทำลายเชื้อรา
2. ผสมน้ำราดโดยใช้เชื้อราเมธาไรเซียม 1 กก. ผสมน้ำ 200 ลิตร ผสมสารจับใบหรือน้ำยาล้างจานเล็กน้อย เพื่อลดแรงตึงผิวของเชื้อราให้เข้ากับน้ำได้ดี นำไปราดหรือใส่เครื่องพ่นยาฉีดพ่นลงดินและตามต้นพืช

ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น / ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี / ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง