เตือนปลูก “หัวหอม”แอนแทรคโนสระบาด

สภาพอากาศในระยะนี้ เอื้อต่อการขยายพันธุ์ของเชื้อราก่อโรคพืช เตือนเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงให้เฝ้าระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) ที่พบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก

 


เชื้อสาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum gloeeosporioides

ลักษณะอาการ

เชื้อราสามารถเข้าทําลายได้ทุกส่วนของพืช เช่น ใบ กาบใบ คอ หรือส่วนหัว ทําให้เกิดเป็นแผล ซึ่งเนื้อแผลเป็น แอ่งต่ํากว่าระดับผิวปกติเล็กน้อย บนแผลมีสปอร์ของเชื้อราเป็นหยดของเหลวสีส้มอมชมพู ซึ่งเมื่อแห้งแล้วจะเป็นตุ่มสีดํา เล็ก ๆ เรียงเป็นวงรีซ้อนกันหลายชั้น โรคนี้ทําให้ใบเน่าเสียหาย ต้นหอมแคระแกรน ใบบิดโค้งงอ หัวลีบยาว เลื้อย ไม่ลงหัว ระบบรากสั้น ทําให้ต้นหอมเน่าเสียหายในแปลงปลูก เก็บเกี่ยวไม่ได้ หรือไปเน่าเสียในช่วงเก็บรักษา

สำหรับแนวทางป้องกันและแก้ไข มีดังนี้

1. ก่อนการปลูกหอมแดง ควรไถพรวนพลิกดินขึ้นมาตากแดด 2-3 แดด โดยไถให้ลึกจากผิวดินมากกว่า 20 ซม. และตากดินให้นานกว่า 2 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่ตกค้างในดิน และช่วยลดปริมาณเชื้อในดิน จากนั้นให้ใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อปรับสภาพดินและเลือกใช้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรค โดยแช่หัวพันธุ์ก่อนปลูกด้วย เชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา 10-20 กรัม ต่อหอมแดง 1 กิโลกรัม

2. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จะต้องเก็บซากพืชที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค

3. ฤดูปลูกถัดไป ก่อนปลูกควรไถตากดิน 2-3 แดด ใส่ปูนขาว และปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับสภาพดิน

4. ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือ ต้นกล้า ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช โพรคลอราช 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 15-20 นาที

5. แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับอย่างน้อย 2 ปี

(คลิกสั่งซื้อสินค้าที่รูปภาพ)

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง