เตือนภัยเพลี้ยไฟพริกระบาด

กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำข้อมูล “เตือนภัยการเกษตร” โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชชนิดต่างๆ การเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ตลอดจนข้อสังเกต ข้อระวัง แนวทางแก้ไข/ป้องกัน เพื่อเผยแพร่ได้ทราบเป็นประจำทุกสัปดาห์ กระดาษศาจึงขอเตือนภัยเพื่อนๆ เกษตรกรด้วยคนนะคะ เพื่อที่เราจะเตรียมรับมือกันได้ทันค่ะ

สภาพแวดล้อม

ในช่วงนี้บางพื้นที่กำลังอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว อากาศร้อน ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก อุณหภูมิลดลง เป็นเหตุให้เพลี้ยไฟพริกระบาด และเข้าทำลายต้นพริกในระยะออกดอกติดผล

เพลียไฟพริกระบาด

ข้อสังเกต ลักษณะอาการที่อาจพบ

ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอด ใบอ่อน ตาดอก และดอก ทำให้ใบหรือยอดอ่อนหงิก ขอบใบหงิกหรือม้วนงอขึ้นด้านบน ถ้าเข้าท้าลายระยะพริกออกดอกจะทำให้ดอกพริกร่วงไม่ติดผล การทำลายในระยะผล จะทำให้รูปทรงของผลบิดงอ ถ้าการระบาดรุนแรงพืชจะชะงักการเจริญเติบโต หรือแห้งตายในที่สุด มักพบระบาดมากในช่วงอากาศแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

แนวทางป้องกันแก้ไข

  1. ควรเพิ่มความชื้นโดยการให้น้ำ อย่าให้พืชขาดน้ำเพราะจะทำให้พืชอ่อนแอ และเพลี้ยไฟพริกจะระบาดอย่างรวดเร็ว
  2. ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง เพื่อทำลายไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
  3. ขณะพ่นสารควรปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยที่สุด และพ่นให้ทั่วตามส่วนต่างๆ ของพืชที่เพลี้ยไฟพริกอาศัยอยู่ กรณีเพลี้ยไฟพริกระบาดรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสภาพอากาศแห้งแล้งควรใช้ปุ๋ยทางใบ เพื่อช่วยให้ต้นพริกฟื้นตัวจากอาการใบหงิกได้ดีและเร็วยิ่งขึ้นเพลี้ยไฟที่ระบาดทำลายพืชจะชักนำให้พืชเป็นไวรัสได้อีกด้วยวิธีชีวภาพโดยใช้เชื้อราเมธาไรเซียมและบิวเวอร์เรียฉีดพ่นป้องกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆ เกษตรกรค่ะ

ที่มา : คณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน