เตือนภัยแมลงหวี่ขาว…ศัตรูพืชผัก

แมลงหวี่ขาว เป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ก มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใต้ใบพืช พบการระบาดและทำความเสียหายให้กับการเกษตรทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเกษตรกรรมที่ปลูกโดยอาศัยน้ำชลประทานหรือปลูกช่วงฝน ทิ้งช่วงนาน แมลงหวี่ขาวจะเข้าทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตของพืช  โดย ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะอาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบพืช   การทำลายของตัวอ่อนทำให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ส่วนการทำลายของตัวเต็มวัยจะทำให้ใบพืชหงิกงอต้นแคระแกร็นเหี่ยวและผลผลิตลด ลงโดยเฉพาะพืชผักทุกชนิด การปลูกพืชผักในเขตชลประทาน มีน้ำอุดมสมบูรณ์ ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตงอกงาม จึงเป็นสาเหตุให้แมลงหวี่ขาวระบาด มาดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นพืชที่อวบอิ่ม หากต้นพืชมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากด้วยแล้ว แมลงหวี่ขาวยิ่งชอบ

แมลงหวี่-a

นอกจากนี้แมลงหวี่ขาวยังขับถ่ายน้ำหวานออกมาก่อให้เกิดราดำบนใบพืช แมลงหวี่ขาวยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเข้าสู่ต้นพืชอีกด้วย เป็นสาเหตุของโรคใบด่าง โรคใบด่างเหลือง โรคใบยอดย่น ทำให้ผลผลิตเสียหาย ไม่มียารักษา ต้องถอนต้นไปเผาทำลายทิ้งอย่างเดียว

แมลงหวี่-ใต้ใบ

วิธีการป้องกัน

  1. หมั่นสำรวจตรวจแปลง อย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาด เห็นแมลงหวี่ขาวบินว่อนอยู่ในแปลง สามารถกำจัดได้ใช้สาร Acetamiprid 20% SP (อะเซตามิปริด 20% เอสพี) หรือ Thiamethoxam 25% WG (ไทอะมีโทซาม 25% ดับบลิวจี) ตามอัตราข้างฉลากแนะนำ
  2. หรือเลือกใช้ “กับดักกาวเหนียว”
  3. หรือ ฉีดพ่นด้วย “เชื้อราบิวเวอร์เรีย” ในอัตรา 150-200 กรัม/น้ำ 200 ลิตร สำหรับป้องกัน และใช้พ่นเพื่อกำจัดในอัตรา 200-300 กรัม/น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน ห้ามผสมสารเคมี วิธีนี้ปลอดภัยกับผู้ใช้และผู้บริโภค

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวี : 090 880 1089

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน