เทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองแบบเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบัน เป็นคำตอบที่ทุกคนเรียกหา และให้ความสนใจได้อย่างมาก เมื่อคุณบรรหาร อินทรสุวรรณโณ เฉลยเคล็ดลับในการจัดการดูแลต้นกล้วยหอมทองที่ปลูกในลักษณะของอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ บนพื้นที่ 3 ไร่ บริเวณหน้าโรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 5 ตำบล ท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยเหตุมีข้อสังเกตว่า ต้นกล้วยหอมทอง (มาตรฐานส่งออกญี่ปุ่น) ที่ปลูกในแปลงแห่งนี้มีความสูงของ ลำต้นที่เท่ากันหมด คือสูงไม่เกิน 2 เมตร เรียกว่าทำให้สามารถตัดเครือกล้วยได้อย่าง สะดวก จึงกลายเป็นคำถามที่ได้รับคำตอบ ดังกล่าว

-ปุ๋ยอินทรีย์ แปลงกล้วยหอมทอง

ระยะความสูงของต้นกล้วย

การตอนต้นกล้วยหอมนั้น คุณบรรหาร กล่าวว่า เป็นการควบคุมความสูงของต้นกล้วยหอมที่ได้ผลดี โดยการตอนต้นนั้นเป็นการทำให้อาหารสะสมอยู่ที่เหง้าของต้นเป็นหลัก“ลำต้นที่เราเห็นกันนั้น จริงๆ แล้วเป็นต้นเทียม แต่ต้นจริงคือ “เหง้าที่อยู่ในดิน” ดังนั้นเมื่อเราทำการตอนต้นกล้วย เหง้าจะมีการสะสมอาหารไว้ เมื่อปล่อยให้เจริญตามธรรมชาติจะได้ต้นที่ไม่สูง แต่ให้ผลผลิต ที่สมบูรณ์มาก และมีความสูงของลำต้นเสมอกัน

หลักปฏิบัติที่สำคัญในการตอนต้นกล้วยคือการตัดหน่อต้นกล้วยทิ้ง

ปุ๋ยอินทรีย์ แปลงกล้วยหอมทอง

ความสูงสม่ำเสมอเท่ากันทั้งแปลง ที่ 2 เมตร

วิธีการนั้นจะเริ่มต้นหลังจากที่มีหน่อขึ้นมากับต้นแม่ โดยตัดครั้งแรกเมื่อหน่อกล้วยแตกใบได้ประมาณ 2-3 ใบ หลังจากนั้นจะตัดทุก 2 เดือน จนต้นแม่เริ่มติดเครือ คือในประมาณเดอื นที่ 8-9 ของการปลูกจะเริ่มไว้หน่อที่ต้องการให้เติบโตขึ้นมาทดแทนหลังจากตัดเครือ แล้ว แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะ ขยายหน่อไปปลูกในแปลงใหม่จะใช้วิธี การตัดแบบนี้เรื่อยไป”“พอต้นกล้วยหอมทอง มีทรงต้นไม่สูง ปัญหาการหักโค่นจากลมพายุจะน้อยลง แต่เพื่อความแน่นอนเราจะใช้วิธีการคำต้นเสริมอีกทางหนึ่ง โดยเริ่มคำ้ด้วยไม้ไผ่หลังจากตัดปลีกล้วยออกแล้ว”

จากการปฏิบัติดังกล่าวนอกจากจะได้ ต้นที่สูงสม่ำเสมอแล้ว คุณบรรหารเสริมว่า ในส่วนของการออกผลผลิต จะออกไล่เลี่ยกัน “ส่วนมากจะไล่รุ่นกันไม่เกิน 1 เดือนทำให้เราสามารถวางแผนในการเก็บเกี่ยวได้ง่าย” คุณบรรหาร กล่าว ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดกิจกรรมการปลูกกล้วยหอมทองบนพื้นที่แห่งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ดร. ปรียานุช สถาวรมณี ประธานกรรมการบริหารบริษัท ในเครือ เอส.วี. และ คุณมิตรดนัย สถาวรมณี กรรมการผู้จัดการ มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการเกษตร โดยเน้น ให้ใช้พื้นที่ว่างที่เหลือจากส่วนของการผลิตมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นเองเป็นหลัก “สายพันธุ์กล้วยหอมทอง เรานำมาจาก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยเริ่มนำมาปลูกครั้งแรกเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยตอนเริ่มแรกต้อง บอกว่าท้าทายมาก เพราะสภาพดินเป็นดินที่เสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นดินที่เรียกว่า ดินทรายขาว” แต่จากความทุ่มเทมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 3 และกำลังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตคุณบรรหารบอกว่า ทุกอย่างน่าพอใจมาก “จากพื้นที่ 3 ไร่ จำนวนต้น 1,200 ต้นผลผลิตที่ได้ในปีแรก นำ้หนักรวมอยู่ที่ 2.5ตัน พอมาในปีที่ 2 ดินเริ่มดีขึ้น ผลผลิตที่ได้ดีนำ้ขึ้น โดยน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ 3.3 ตัน นั่นหมายความว่า เราได้จำนวนเครือเท่าเดิม แต่ น้ำหนักต่อเครือเพิ่มมากขึ้นทุกปีตามคุณภาพของดินที่ดีขึ้น อีกจุดที่ผมสังเกตเห็นคือ ส่วนที่เป็นตีนเต่าน้อยลงมาก จนสามารถจำหน่ายได้ทุกหวี ไม่มีเหลือทิ้งเลย”

ปุ๋ยอินทรีย์ แปลงกล้วยหอมทอง

ลักษณะหน่อที่ตัดเพื่อการตอน

โดยผลผลิตกล้วยหอมทองในแปลงแห่งนี้จะส่งออกผ่านบริษัทผู้ส่งออกไปยังประเทศ ญี่ปุ่นทั้งหมด โดยทางบริษัท ผู้ส่ง ออกจะรับ ซื้อในราคาประกัน โดยอยู่ที่กิโลกรัม 17.60-22.60 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงสภาวะตลาดในการเริ่มต้นนั้น คุณบรรหารให้ข้อมูล ว่า สิ่งที่เน้นดำเนินการเป็นอันดับแรกคือการคืนชีวิตให้กับผืนดิน ซึ่งหมายถึงการ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นมาใส่เพื่อปรับปรุง จนประสบความสำเร็จสามารถ ปลูกกล้วยหอมทองได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดในวันนี้บริเวณส่วนแปลงเกษตรของ เอส.วี. การเกษตร นอกจากจะปลูกกล้วยหอมทองแล้ว ยังมีการปลูกพืชที่น่าสนใจอีกหลายชนิด เช่น เมล่อนสายพันธุ์จากญี่ปุ่น มะเขือเทศฮอลแลนด์ มัลเบอร์รี่ (หม่อนกินผล) แตงโม เป็นต้น โดยทุกอย่างปลูกแบบ พืชอินทรีย์เช่นเดียวกัน “หากมาดูในพื้นที่ของเราจะเห็นชัดเลยว่าเป็นสภาพดินที่แย่มาก แต่บริษัทต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า ถ้าใช้หลักการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ของเราแล้วสามารถทำให้ดินกลับมา อุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มแรกนั้นจะนำปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในพื้นที่ก่อนระยะหนึ่ง จนเริ่มเห็นว่าดินมีสภาพดีขึ้น จึง ทำการขุดหลุมปลูก โดยใช้ขนาด 30 x 30 x 30 เซนติเมตร แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ประมาณ 0.5 กิโลกรัม ต่อหลุม” ส่วนการปลูกจะต้องมีการยกร่องหรือไม่นั้น ขอให้พิจารณาจากสภาพพื้นที่เป็นหลัก ถ้าเป็นพื้นที่น้ำขัง แบบจังหวัดปทุมธานี จำเป็นต้องมีการยกร่องสูง แต่สำหรับที่สวนผึ้ง สภาพพื้นที่จะเป็นน้ำซับ ดังนั้นผมจะยกร่องขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้น้ำระบายออกไปได้” คุณบรรหาร กล่าวต่อไปอีกว่า จากนั้นคลุกเคล้าดินและปุ๋ยให้เข้ากัน เอาหน่อกล้วยหอมทองลงปลูก กลบหลุมแล้วให้น้ำโดยในแปลงปลูกแห่งนี้จะใช้ระบบการให้น้ำแบบ สปริงเกลอร์ “หลังจากนั้น การดูแลจะเน้นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และเอนไซม์ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโต โดยปุ๋ยอินทรีย์จะให้แบบเม็ดในอัตรา 0.5 กิโลกรัม ต่อหลุม ทุก 1 เดือนส่วนเอนไซม์จะใส่ไปพร้อมกับการให้น้ำแบบสปริงเกลอร์ ซึ่งผลจากการที่ปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลทำให้ต้นกล้วยหอมทองมีความสมบูรณ์ ให้ผลผลิตออกมาดี โดยเครือหนึ่งจะมีจำนวนหวี 6-7 หวี หรือคิดเป็นน้ำหนัก อยู่ที่ประมาณ 16-17 กิโลกรัม ต่อเครือ”

 ปุ๋ยอินทรีย์ แปลงกล้วยหอมทอง

เปรียบเทียบดินทรายขาว (ซ้าย) ในพื้นที่หลังปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ดินจะดีขึ้นมาก (ขวา)

ตลอดระยะเวลาที่มีการส่งออกมา ทางประเทศญี่ปุ่นมีความพึงพอใจมาก เพราะกล้วยหอมทองมีคุณภาพดี ผิวสวย อีกทั้งโรคแมลงไม่มี “ดูง่ายๆ เลยว่า เครือกล้วยหอมทอง ของเราไม่มีการห่อเหมือนกับที่อื่นๆ สาเหตุเพราะโรคแมลงของเราไม่มีมารบกวน จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผมพบว่า ถ้าปลูกกล้วยหอมทองแล้ว เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์คลุกไตรโคเดอร์มาเป็นหลัก จะมีข้อดีมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี อย่างแรกที่ผมเห็นชัดคือ โรคที่แถวนี้ จะเรียกว่า โรคหัวแตก ที่ สวนแห่งนี้ไม่พบเลย ในขณะที่แปลงที่เน้นการใช้ปุ๋ยเคมีจะพบปัญหาโรคนี้มาก และไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เดียวกับหนอนกอ ถ้ากรณีมีการระบาด ให้ฉีดพ่นด้วย เมธาไรเซียมดักไว้ก่อน จะไม่พบว่ามีการระบาดเลย และอีก ประการคือ จำนวนหน่อที่ ขึ้นมาแต่ละรุ่นจะเยอะมากที่อื่นอาจเห็นว่ามีเพียง 4-5 หน่อ แต่ของเราแตกหน่อ ออกมามากกว่า 10 หน่ออีกทั้งใบจะเขียวและหนามาก” คุณบรรหาร กล่าวทิ้งท้าย นี่จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของเทคนิคการปลูกกล้วยหอมทองที่เกิดขึ้น ณ สวนผึ้ง ราชบุรี และหากสนใจ หรือต้องการเยี่ยมชม ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้กับทาง เอส.วี. การเกษตร จำกัด ได้โดยตรงที่โทร. 090 880 1089

ปุ๋ยอินทรีย์ แปลงกล้วยหอมทอง


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม