เฝ้าระวัง!!!ด้วงแรดมะพร้าว

ระยะนี้ช่วงอาการแห้ง ลมแรงหนาว ตอนกลางคืน เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวต้องเฝ้าระวังการระบาดของ ด้วงแรดมะพร้าวกันให้ดี เพราะมะพร้าว เป็นอาหารโปรดของด้วงชนิดนี้เลยทีเดียว หากระบาดมาก ทำให้ต้นมะพร้าวถึงตายได้ในเวลาอันรวดเร็ว ด้วงชนิดนี้ทำลายมะพร้าวเป็นหลัก รวมถึงปาล์มน้ำมันด้วย อย่ารอช้า รีบสังเกตต้นมะพร้าวกันนะคะ

สังเกตด้วงแรดมะพร้าวอย่างไร??

ตัวเต็มวัยบินขึ้นไปกัดเจาะโคนทางใบหรือยอดอ่อนของมะพร้าว โดยเจาะทำลายยอดอ่อนที่ใบยังไม่คลี่ ทำให้ใบใหม่ไม่สมบูรณ์ แคระแกร็น มีรอยขาดแหว่งเป็นริ้วๆ คล้ายหางปลาหรือรูปพัด รอยแผลที่ถูกกัดเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าวเข้ามาวางไข่ หรือเกิดยอดเน่าจนถึงต้นตายได้ในที่สุด

สำหรับในระยะตัวหนอนจะพบตามพื้นดิน บริเวณกองปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ซึ่งตัวหนอนจะเจาะชอนไชกัดกินและทำลายระบบรากของมะพร้าวปลูกใหม่ ทำให้ยอดเหี่ยวและแห้งเป็นสีน้ำตาลต้นแคระแกรน ไม่เจริญเติบโต

การป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าว

วิธีป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวแบบผสมผสาน คือ วิธีเขตกรรม ชีววิธี และการใช้สารเคมี  ต้องทำควบคู่กันไปจึงจะให้ผลดีที่สุด

  • สำหรับวิธีเขตกรรม หมั่นรักษาความสะอาดและกำจัดเศษวัสดุต้นมะพร้าวบริเวณสวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์ กรณีมีไม่ควรกองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อย หรือกองแกลบ ในสวนมะพร้าว แต่ควรกองให้เป็นที่ภายนอกสวน แล้วหมั่นกลับกองเพื่อตรวจดูหนอนด้วงแรดมะพร้าว หากพบหนอนให้จับมาทำลายหรือเผากองนั้นทิ้งทันที
  • การใช้ชีววิธีในการกำจัด หรือกองล่อด้วงแรด โดยใช้เชื้อราเขียวเมธาไรเซียมใส่ตามกองปุ๋ยคอก หรือกับดักท่อนมะพร้าวที่มีหนอนด้วงอาศัยอยู่ และเกลี่ยเชื้อให้กระจายทั่วกอง เพื่อให้เชื้อมีโอกาสสัมผัสกับตัวหนอนให้มากที่สุด จากนั้นรดน้ำให้ความชื้นและหาวัสดุใบมะพร้าวคลุมกองไว้ เพื่อรักษาความชื้นและป้องกันแสงแดด ซึ่งเชื้อราเขียวเมตาไรเซียมจะเข้าทำลายในทุกระยะการเจริญเติบโตของด้วงแรดมะพร้าว
  • การใช้สารเคมีในต้นมะพร้าวอายุ 3-5 ปี ที่ยังไม่สูงมากนัก ให้ใช้ลูกเหม็นใส่บริเวณคอมะพร้าวที่โคนทางใบรอบๆ ยอดอ่อน ทางละ 2 ลูก ต้นละ 6-8 ลูก กลิ่นของลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงบินเข้าไปทำลายคอมะพร้าว

การใช้เมธาไรเซียม

กรณีระบาดมากให้ใช้สารฆ่าแมลงตามความเหมาะสมและอ่านข้างฉลาก และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ราดบริเวณคอมะพร้าวให้เปียกตั้งแต่โคนยอดอ่อนลงมา อย่าลืมว่าด้วงแรดมะพร้าวกินทั้งใบ ราก และคอมะพร้าว และเข้าทำลายได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตของมะพร้าว หากพบเพียงตัวเดียวก็ต้องรีบกำจัดโดยเร็วนะคะ

เครดิต : คุณอังคณา ว่องประสพสุข กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

กำจัดด้วงมะพร้าวแบบชีววิธี