เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล!!..ศัตรูนาข้าวอันดับหนึ่ง

มันกลับมาแล้ว!!!  แม้..เรา..ไม่เรียกร้อง

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลทำลายนาข้าวในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่ และมีแนวโน้มจะมีการระบาดมากขึ้น โดยจากการสำรวจติดตามสถานการณ์พบว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกำลังแพร่กระจายและอพยพขึ้นไปทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยลดปริมาณการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมิให้ทำความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวของเกษตรกร จึงขอแนะนำวิผธีการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ดังนี้

“เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนั้นเป็นแมลงปากดูด ตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนดำ แบ่งออกเป็น ชนิดปีกสั้นและชนิดปีกยาว อพยพเคลื่อนย้ายด้วยการอาศัยกระแสลมช่วย ลักษณะการเข้าทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายด้วยการดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งตายเป็นหย่อมๆ โดยมากจะพบในระยะแตกกอถึงออกรวง นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคใบหงิกในข้าวอีกด้วย”

วิธีแก้ไขเฉพาะหน้า

  • ปล่อยน้ำออกจากนา พอน้ำแห้งข้าวจะใบตั้ง จะทำให้ฉีดสารไปถูกตัวเพลี้ยได้ (ถ้ามีน้ำขังข้าวจะใบโค้งลงดินเป็นร่มให้เพลี้ย ฉีดยาเท่าไรก็โดนแต่ใบข้าวไม่โดนเพลี้ย)
  • ใช้เชื้อราบิวเวอเรียหรือเชื้อราเมธาไรเซี่ยมผสมน้ำแล้วกรองเอากากออกใส่เครื่องพ่น
  • ทิ้งไว้ 3-4 วัน หลังฉีดแล้วค่อยปล่อยน้ำเข้าวิธีแก้ปัญหาระยะยาว
  • เมื่อข้าวอายุได้ 10-20 วัน ก็ให้เอาเชื้อราบิวเวอเรียหรือเชื้อราเมธาไรเซี่ยมฉีดพ่นให้ต้นข้าว
  • ให้ใช้วิธีทำนาแบบ เปียกสลับแห้งหรือวิธีแกล้งข้าวเพื่อให้ศัตรูพืชคาดเดาไม่ได้ จะช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงได้
  • นำเชื้อราบิวเวอเรียหรือเชื้อราเมตาาไรเซียมส่กระบอกไม้ไผ่ที่เปิดหัวท้ายหรือใส่ท่อพีวีซีความยาวประมาณ ๑ คืบ ขนาดตามแต่จะหาได้ ร้อยเชือกแล้วแขวนในแนวนอนนำไปแขวนตามต้นไม้หรือใช้ไม้ปัก ลมจะพัดสปอร์ของราไปทั่วนาจะช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ (ใช้วิธีนี้กับเชื้อราไตรโคเดอร์ม่าได้ จะช่วยป้องกันโรคกาบใบแห้งหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อราได้)

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการระบาด

  • การปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ำตม มีปัญหาการระบาดมากกว่านาดำเพราะนาหว่านมีจำนวนต้นข้าวหนาแน่นทำให้อุณหภูมิและความชื้นในแปลงนาเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ประกอบกับ นาหว่านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถทำลายข้าวได้อย่างต่อเนื่อง

  • การใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยอัตราสูง โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้การเพิ่มจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว มีแนวโน้มมากขึ้น เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจน ทำให้ใบข้าวเขียว หนาแน่น ต้นข้าวมีสภาพอวบน้ำเหมาะแก่การเข้าดูดกิน และขยายพันธุ์ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

  • การควบคุมน้ำในนาข้าว สภาพนาข้าวที่มีน้ำขังในนาตลอดเวลา ทำให้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลสามารถเพิ่ม จำนวนได้มากกว่าสภาพที่มีการระบายน้ำในนาออกเป็นครั้งคราว เพราะมีความชื้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

  • การใช้สารฆ่าแมลง การใช้สารฆ่าแมลงในระยะที่เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเป็นตัวเต็มวัยชนิดปีกยาว หรือช่วงที่อพยพเข้าในนาข้าวใหม่ๆ (ข้าวระยะ 30 วันหลังหว่าน) ศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลายและสารฆ่าแมลงก็ไม่สามารถทำลายไข่ของเพลี้ยกระโดดสี น้ำตาลได้ ทำให้ตัวอ่อนที่ฟักออกจากไข่มีโอกาสรอดชีวิตสูง

เครดิต: กรมวิชาการเกษตร


หวังว่าเพื่อนๆ ที่คิดจะวางแผนทำสายน้ำหยดในพื้นที่ของตัวเอง จะสามารถนำข้อคิดต่างๆ เหล่านี้ มานั่งตกผลึกและต่อยอดในการออกแบบสายน้ำหยดเพื่อเพิ่มผลผลิตและช่วยทำกำไรให้มากขึ้นนะคะ


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง