เพลี้ยอ่อน

“เพลี้ยอ่อน” เป็นแมลงศัตรูพืชที่พบได้ทั่วโลก มีการระบาดอย่างรวดเร็ว และจะพบน้อยในฤดูฝน เพลี้ยอ่อนจะพบเห็นอยู่ทั่วไปตลอดปี การกระจายตัวของเพลี้ยอ่อนเป็นแบบรวมกลุ่ม ปกติจะไม่เกิดการระบาด เพราะธรรมชาติคอยควบคุม เช่น ปริมาณน้ำฝน ศัตรูธรรมชาติ แต่ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือในฤดูแล้ง อากาศร้อนจะเกิดการระบาดของเพลี้ยอ่อนพบการระบาดได้กับพืชเกือบทุกชนิด ทั้งในไม้ผล, ไม้ยืนต้น,ผัก และพืชไร่  เมื่อมีการเข้าทำลาย จะทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ให้ผลผลิตลดลง คุณภาพผลผลิตต่ำ หรือไม่ได้ผลผลิตเลย

รูปร่างลักษณะ

เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อนส้ม

เพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ตัวสีเขียวอ่อนไปจนถึงสีดำเข้ม นัยน์ตาดำ เพลี้ยอ่อนหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะขายพันธุ์ตามปกติ แต่เมื่อใดก็ตามที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ และออกลูกเป็นตัว ตัวอ่อนลอกคราบ 4ครั้ง และจะเป็นตัวเต็มวัยภายใน 4 ถึง 8 วันตัวเต็มวัยจะมีขนาดความยาวประมาณ 1.4-1.8 มิลลิเมตร

พืชอาศัย

เพลี้ยอ่อนในถั่วเหลือง

เพลี้ยอ่อนเข้าทำลายพืชได้ทุกชนิด และเรียกชื่อตามชนิดพืชอาศัย ได้แก่ เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยอ่อนข้าวโพด เป็นต้น สามารถเข้าทำลายพืชได้ทุกชนิด เช่น ตระกูลแตง, มะเขือ, ถั่ว พริก, มะเขือเทศและอื่นๆ รวมถึงผลไม้ และดอกไม้

อาการที่เกิดจากการทำลาย

เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงพวกปากดูดทำลายพืชด้วยการดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอด และลำต้น ทำให้ต้นชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง หากระบาดเป็นจำนวนมากต้นพืชจะแคระแกร็น จัดเป็นศัตรูพืชที่สำคัญเพราะถึงแม้ว่าจะพบในปริมาณต่ำแต่สามารถถ่ายเชื้อไวรัสแก่ต้นพืช ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ มูลของเพลี้ยอ่อนมีน้ำหวานทำให้พืชผักปนเปื้อนด้วยเชื้อโรค เป็นตัวพาหะถ่ายเชื้อไวรัสไปสู่ต้นพืชและผักโดยเฉพาะมะเขือเทศ แตง เพลี้ยอ่อนมีทั้งที่บินได้ และไม่มีปีกบินไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเคลื่อนย้ายตัวไปไกล ๆ ชอบเกาะกลุ่มอยู่กับที่ ตรงแหล่งที่หากินนั้น

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย

เชื้อราบิวเวอร์เรีย มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนและแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ทั้งในระยะไข่ ตัวอ่อน และตัวเต็มวัย โดยเมื่อเชื้อราไปกับตัวแมลง เชื้อราจะเจริญเติบโตเป็นเส้นใยและแทงทะลุผิวหนังของแมลงดูดกินสารอาหารจากตัวแมลง ทำให้แมลงเริ่มป่วยและตายไปในที่สุด การใช้เชื้อรากำจัดแมลงศัตรูพืชจะเห็นผลในช่วง 3-4 วัน

ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย อัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ แล้วนำไปฉีดพ่นในช่วงเย็นๆ อากาศไม่ร้อน ฉีดให้ชุ่มโชกทั้งบนใบและใต้ใบ

  1. ในกรณียังไม่มีการระบาด ฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันเพลี้ยอ่อน อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน
  2. ในกรณีเพลี้ยอ่อนเริ่มระบาด ฉีดพ่น เชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อกำจัดเพลี้ยอ่อน อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 7 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง
  3. ในกรณีระบาดรุนแรง ฉีดพ่นเชื้อราบิวเวอร์เรีย กำจัดเพลี้ยอ่อน อัตรา 100-200 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร เติมสารจับใบ โดยฉีดทุก 3 วัน ติดต่อกัน 2-3 ครั้ง

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร และ ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช