เพลี้ยอ่อน

เพลี้ยอ่อน เข้าทำลายพืชได้ทุกชนิด และเรียกชื่อตามชนิดพืชอาศัย ได้แก่ เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง เพลี้ยอ่อนฝ้าย เพลี้ยอ่อนข้าวโพด

ใส่ความเห็น