เพลี้ยไฟในมะม่วง

เพลี้ยไฟ มีหลายชนิด แต่ละชนิดจะมีการเข้าทำลายพืชที่แตกต่างกัน เนื่องจากการทำลายลักษณะปากดูด ทั้งกินยอดอ่อน. เจาะดูดกินดอกมะม่วง ดอกหลุดร่วง ไม่ติดผล เจาะดูดกินผล ผลไม่ได้รูปทรง ไม่สวยช่วงหน้าฝน เพลี้ยไฟมีการเข้าทำลายมะม่วงเยอะมาก เนื่องจากเป็นฤดูที่มะม่วงออกช่อดอก ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเพลี้ยไฟ ลักษณะของเพลี้ยไฟ รูปร่างลักษณะและชีวประวัติเพลี้ยไฟเป็นแมลงขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ตัวอ่อนมีสีเหลือง ตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลปนเหลือง เคลื่อนไหวรวดเร็ว เพศเมียจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บริเวณใบอ่อน ดอก ก้านช่อดอก และผลอ่อน ระยะไข่ 4 – 7 วัน ตัวอ่อนวัยที่หนึ่งมีสีขาวใส ตารวมสีแดง ส่วนตัวอ่อนระยะที่สองสีเหลืองเข้ม


ลักษณะการทำลาย :

เพลี้ยไฟที่เข้าทำลายมีหลายชนิด และทำลายส่วนต่าง ๆ ของพืช คือ ยอดอ่อน ตา ใบ ดอก เพลี้ยไฟ ชนิดที่พบทำลายมากคือ เพลี้ยไฟพริก (Scirothrips dorsalis) ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณเยื่ออ่อน เพลี้ยไฟจะเข่าทำลายผิวของมะม่วง ทำให้ผิวเสียหาย ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝน ถ้ามีฝนตกลงมาทำให้เกิดโรคราดำ ซึ่งจะทำลายช่อดอกบริเวณขั้วผล เชื้อราดำส่วนใหญ่ไม่ได้ทำลายเนื้อเยื่อของพืชโดยตรง แต่การเจริญของราดำบนใบจะไปบดบังการรับแสงของผิวใบ ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของมะม่วง และเป็นอุปสรรคต่อการผสมเกสรของดอก ทำให้มะม่วงไม่ติดผล นอกจากนั้น คาบราดำที่เกาะติดทำให้ผิวผลไม่สวย คุณภาพ และราคาผลผลิตตกต่ำลงเป็นอย่างมากด้วย ตอนนี้พบเจอมากที่สุดคือ ภาคกลางและ ภาคอีสาน

การป้องกันกำจัด :

  • ควรหมั่นตรวจดูแปลงปลูก  และเมื่อ เจอเพลี้ยไฟในจำนวนที่ไม่มากให้ใช้กาวกับดักเพื่อดูว่ามีการระบาดของเพลี้ยไฟหรือไม่
  • ถ้ามีการระบาด มาก และจำเป็นต้องใช้สารเคมีให้ใช้ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยใช้สารเคมีชนิดดูด ซึม  เป็นต้น และเนื่องจากเพลี้ยไฟมีวงจรชีวิตสั้นมากในระยะที่มีการระบาดค่อนข้างสูง จึงควรพ่นสารเคมีค่อนข้างถี่ คือประมาณ 4-5 วันครั้งติดต่อกัน 2-3 ครั้งหรือจนกว่าการระบาดจะลดลง
  • ใช้ศัตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัด เช่น ตัวห้ำ การใช้ไรตัวห้ำ แมลงช้างปีกใส ด้วงเต่าตัวห้ำ  เป็นวิธีการที่สามารถควบคุมไรศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการใช้สารฆ่าไรโดยวิธีการผสมผสานการใช้ไรตัวห้ำร่วมในระบบการใช้สารฆ่าแมลง และโรคชนิดอื่น ๆ ของพืชได้อย่างยั่งยืน
  • การใช้ชีวภัณฑ์ บิวเวอร์เรีย ใช้ป้องกันกำจัด เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงหวี่ขาว ทั้งช่วงตัวอ่อนและวัยแก่ สำหรับ ข้าว พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล ทุกชนิด

Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง