โรคเหี่ยวเหลืองมะเขือเทศ

พืชเศรษฐกิจปลูกได้ตลอด ปัจจุบันก็มีผู้นิยมปลูกกันแพร่หลายในแถบภาคเหนือ อีสาน รวมถึงภาคกลาง หนองคาย ขอนแก่น ลำปาง เชียงใหม่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี นครราชสีมา มะเขือเทศนอกจากจะใช้ประกอบเป็นอาหารชนิดต่างๆ ทั้งยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรได้อีกหลายชนิด ซอสมะเขือเทศปรุงแต่งรสอาหาร สกัดนํ้ามะเขือเทศใช้ดื่มแทนสำหรับผู้ไม่ชอบทานผลสดๆ ล่าสุดที่เห็นมันฝรั่งรสมะเขือเทศ ซึ่งผู้เขียนได้ทานเเล้ว รสชาดแปลกลิ้น ส่วนเนื้อมะเขือเทศตากแห้งก็นำมาเชื่อมกับนํ้าตาลทำเป็นผลไม้กวนหรือแช่อิ่มในรูปแบบของหวานอื่นได้

การปลูกมะเขือเทศ หนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่ให้ผลตอบแทนดี เมื่อเทียบกับพืชผักชนิดอื่นทั่วๆ ไป แต่ก็มีอุปสรรคค่อนข้างมากเช่นกัน โดยเฉพาะโรคต่างๆ เนื่องจากมะเขือเทศเป็นพืชที่อ่อนแอสุดๆ ง่ายต่อการเข้าทำลายจากโรคต่างๆ ได้เกือบทุกชนิด  เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคขึ้นกับมะเขือเทศได้มักจะเป็นเชื้อที่ทำลายพืชอื่นด้วยมีอยู่เพียง 2-3 ชนิด เท่านั้นที่พบว่ามีมะเขือเทศเป็นพืชอาศัยเพียงอย่างเดียว โรคยอดฮิตของมะเขือเทศ คือ โรคเหี่ยวเหลือง อาการเริ่มแรก ใบล่างจะเหี่ยวและลู่ลง เหมือนอาการขาดน้ำ ใบแก่ที่อยู่ล่างๆ มีอาการเหลือง และใบที่เหี่ยวด้านบน จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ระยะแรกจะแสดงอาการเหี่ยวเฉพาะเวลากลางวันที่อากาศร้อนจัด ต่อมา อาการเหี่ยวจะนานขึ้นจนกระทั่งเหี่ยวถาวรทั้งวัน อาการจะลามขึ้นไปยังส่วนยอด ขอบใบม้วนลงด้านล่าง เมื่อถอนต้นขึ้นมาจะพบว่าเกิดอาการเน่าขึ้นที่ราก;bTux]^d

วิธีปลูกและการป้องกันโรค

เลือกพื้นที่ให้เหมาะสม  ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ดินตรงไหนเป็นแอ่งควรปรับดินให้มีความลาดเท เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ถ้าจะให้ดินมีแร่ธาตุ มีอินทรียวัตถุสูง เพิ่มธาตุอาหารในดินควรปลูกปอเทืองหรือพืชตระกลูถั่ว แล้วไถกลบ ถ้าเป็นดินเหนียวควรยกร่อง และ ปลูกบนสันร่องทั้ง 2 ข้าง ขุดหลุมขนาดกว้าง 30 ซม. x ลึก 30 ซม. นำดินตากไว้  15 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชที่ตกค้างในดิน หลังจากนั้น คลุกเคล้าปุ๋ยคอกกับดินชั้นบน แล้วจึงนำต้นกล้าที่เตรียมไว้วางกลางหลุม กลบดิน รดน้ำตามปกติ

  • หมั่นตรวจและสังเกตแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นแสดงอาการของโรคให้ถอนต้น และ ส่วนรากที่เหลือออก นำไปเผาทำลายนอกแปลง โรยปูนขาวในหลุม และบริเวณใกล้เคียง งดปลูกซ่อม
  • ใช้ไตรโคเดอร์มาผสมปุ๋ยหมักรองพื้นก่อนปลูกมะเขือเทศ ช่วยป้องกันโรคเหี่ยวเหลืองให้มะเขือเทศไม่แสดงอาการเหี่ยว
  • ก่อนปลูกควรขุดหรือไถพลิกกลับหน้าดินขึ้นมาตาก 2-3 ครั้ง ทิ้งระยะห่างพอสมควร ควรปลูก พืชอื่นสลับ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เพื่อตัดทอนวงจรของโรคให้ลดน้อยลง
  • หมั่นล้างเครื่องมือทำการเกษตร หรือตากให้แห้งเสมอ
  • หลังเพิ่มไตรโคเดอร์มาในดินอย่างสม่ำเสมอ หรือวิธี ฉีดพ่นเชื้อไตรโคเดอร์มา ทางใบอย่างต่อเนื่อง

เครดิตข้อมูลดีๆ : กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

Check our bestsellers!