เหี่ยวเขียว/เหี่ยวเหลือง ต่างกันอย่างไร?

สังเกตกันให้ดีสักนิดว่าสาเหตุของการเหี่ยวเกิดจากอะไรกันแน่ เช่น เหี่ยวเพราะขาดน้ำ หรือเหี่ยวเพราะเป็นโรค ซึ่งสาเหตุทั้ง 2 อย่างนี้ ทำให้ต้นพืชเหี่ยวต่างกันหากเหี่ยวเพราะขาดน้ำ เมื่อรดน้ำให้ ต้นพืชก็สดชื่นเหมือนเดิม แต่ถ้าเหี่ยวเพราะเป็นโรคก็จะแสดงอาการแตกต่างออกไป โรคเหี่ยวของต้นพืชมี 2 ชนิด คือ โรคเหี่ยวเขียว และโรคเหี่ยวเหลือง ทั้ง 2 โรคนี้มีความแตกต่างกันดังนี้ เมื่อเห็นต้นพืชที่ปลูกไว้แสดงอาการเหี่ยวเฉา


โรคเหี่ยวเขียว โรคเหี่ยวเหลือง
เชื้อสาเหตุ

แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum เชื้อสามารถอยู่ข้ามฤดูได้

เชื้อรา Fusarium sp.

พืชอาศัย ตระกูลพริก แตง ไม้ดอก

ตระกูลพริก แตง ไม้ดอก กล้วย ไม้ผล

ความเป็นกรดด่างของดิน (pH) พบมากในดินที่เป็นกลางถึงด่าง เพราะแบคทีเรียเจริญได้ดีในสภาวะเป็นกลาง

พบมากในดินที่เป็นกรด เพราะเชื้อราเจริญได้ดีในสภาวะเป็นกรด

การแพร่ระบาด

ระบาดไปกับน้ำ น้ำฝน ลม ส่วนขยายพันธุ์

ระบาดไปกับน้ำ น้ำฝน ลม ส่วนขยายพันธุ์

สภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ความชื้นสูง น้ำมาก

ความชื้นสูง อากาศร้อนชื้น

อาการเริ่มแรก

ใบสลดลู่ลงเหมือนขาดน้ำ ในเวลากลางวัน โดยเหี่ยวจากยอดลงมา

เชื้อเข้าทำลายโคนต้น ใบที่โคนต้นมีอาการใบเหลือง และเหี่ยว

อาการรุนแรง

ใบเหี่ยวลู่ลง แต่ใบเหี่ยวกลางวัน แต่จะฟื้นกลางคืน เชื้อจะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ จนอาการรุนแรงเหี่ยวถาวร และยืนต้นตายทั้งที่ใบยังเขียวอยู่

พบรอยช้ำที่โคนต้นและต้นหักพับ ใบเหลืองแห้ง และลามจากโคนต้นขึ้นมาสู่ส่วนบน ทำให้ใบแห้งเหี่ยวตาย ทั้งต้น

ระยะเวลาในการเกิดโรค

2-5 วัน

2-7 วัน

 


จะเห็นได้ว่าโรคเหี่ยวทั้ง 2 แบบนี้ เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมแบบเดียวกัน นั่นคือ การแพร่ระบาดของโรคจะเกิดมากในฤดูฝน เพราะในดินและอากาศมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากมาก ดังนั้นเกษตรกรจะต้องหาวิธีป้องกันแต่เนิ่นๆ

การป้องกันและกำจัด


  • เมื่อพบต้นเป็นโรคถอนออกเผาทำลาย ห้ามทิ้งลงน้ำโดยเด็ดขาด
  • เมื่อถอนต้นออกแล้ว ให้ขุดดินบริเวณนั้นออกด้วย และขุดหน้าดิน มาตากให้ถูกแดดจัด
  • ปรับวิธีการให้น้ำอย่าให้ไหลจากบริเวณที่เป็นโรคไปยังต้นอื่น
  • ปลูกพืชหมุนเวียน สลับกันไปเรื่อยๆ

การป้องกันและกำจัดด้วยชีววิธี

เนื่องจากเชื้อที่ทำให้เกิดโรคเหี่ยวนี้ หายามากำจัดได้ยาก เพราะส่วนหนึ่งมาจากการอยู่ข้ามฤดูได้ของเชื้อ และการดื้อยาของเชื้อ การใช้วิธีทางชีวภาพ โดยการใช้เชื้อปฏิปักษ์มาป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวนี้ให้ได้ผล คือ แนะนำ เชื้อราไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส จึงเป็นหนึ่งทางเลือกในการป้องกัน เพราะประสิทธิภาพ ของจุลินทรีย์ที่สามารถเข้าทำลายเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ดี

  • การป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวเขียว โดยใช้เชื้อแบคทีเรียในกลุ่มบาซิลลัส ซับทีลิส หนือ เชื้อบีเอสโดยการฉีดพ่นทางใบ ฉีดพ่นลงดิน ทำให้กำจัดโรคได้ และเห็นผลในเวลา 1-2 วัน
  • การป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวเหลือง โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา อย่างต่อเนื่อง ทั้งรองก้นหลุม คลุกเมล็ดพันธุ์ ฉีดพ่นทางใบ สามารถควบคุมโรคได้ดีดูแลสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องพืชด้วยชีววิธีนะคะ

เครดิต : คลินิกพืช กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่/ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร จ.ตราด


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง