มะนาวที่สมบูรณ์ SvGroup

มะนาวที่สมบูรณ์ เป็นที่ใฝ่ฝันของเกษตรกรทุกๆ คน

มะนาวที่สามารถให้ดอกออกผลตลอดปี ผลมีขนาดกลม สวย

ใส่ความเห็น