ลักษณะลำต้นที่เป็นเเคงเกอร์

ลักษณะลำต้นที่เป็นเเคงเกอร์,เ

ลักษณะเป็นแผลสะเก็ดและนูน ลักษณะที่สังเกตได้ง่าย

ใส่ความเห็น