แคลเซียมช่วยเพิ่มและปรับปรุงผลผลิตอย่างไร

แคลเซียม เป็นส่วนสำคัญมีบทบาทของแคลเซียมเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์ของพืช บริเวณเนื้อเยื่อเจริญทั้งที่ปลายยอด ปลายราก ใบอ่อน การแตกตาอ่อนของกิ่ง ของตาดอก และการเจริญของดอกและผล

ทั้งนี้เพราะธาตุแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของสารที่เชื่อมเซลล์สองเซลล์ให้ติด กัน เรียกว่าแคลเซียมเพคเตต ช่วยคงสภาพโครงสร้างของเซลล์พืชให้ทำงานปกติ ช่วยการดูดซึมธาตุโพแทสเซียม ช่วยลดพิษของธาตุแมกนีเซียม ทำให้พืชดูดซึมธาตุแมกนีเซียมมากขึ้น และนำธาตุแมกนีเซียมไปสร้างคลอโรฟิลล์ แคลเซียมจึงเป็นธาตุอาหารที่มีความสำคัญในด้านที่ช่วยให้พืชสามารถเจริญ เติบโตได้ตามปกติ
หน้าที่สำคัญของธาตุแคลเซียมในพืช

1. มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับโครงสร้างของผลไม้ คือ ช่วยเสริมสร้างเซลล์ และการแบ่งเซลล์ของพืช ซึ่งพืชต้องการอย่างต่อเนื่อง
2. ช่วยในการสร้างเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ของพืช ช่วยให้เซลล์ติดต่อกัน และจะช่วยเชื่อมผนังเซลล์ให้เป็นรูปร่าง และขนาดให้เป็นไปตามลักษณะของพืชแต่ละชนิด ทำให้พืชแข็งแรง
3. ช่วยเพิ่มการติดผล

มะม่วง
4. ช่วยให้สีเนื้อและสีผิวของผลสดใส
5. ช่วยลดการเกิดเนื้อของผลแข็งกระด้าง และเนื้อแฉะ
6. ช่วยป้องกัน ผลร่วง ผลแตก
7. มีบาทบาทที่สำคัญในระยะการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืช

ระยะติดดอกของมะม่วง
8. มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการย่อยธาตุไนโตรเจน และช่วยให้พืชดูดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. เป็นตัวช่วยลดการหายในของพืช ทำให้พืชเหี่ยวช้า
10. เป็นตัวช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ทำให้ผักผลไม้มีรสชาติดี
11. ควบคุมการดูดน้ำเข้าไปในเซลล์พืช และป้องกันผลแตก
12. ทนทานต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง ไม่เน่าง่าย
พืชที่ได้รับแคลเซียมเพียงพอ โดยเฉพาะในส่วนของผลผลิต จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มีอายุการเก็บรักษาได้นาน เป็นที่ต้องการของตลาด ในส่วนของการเพิ่มแคลเซียมให้พืชอย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากคำนึงถึงสภาพแวดล้อมดิน ที่มีความสมดุลของธาตุ ที่เมื่อเสริมธาตุแล้วจะทำให้พืชดูดซึมได้ดีแล้ว ควรคำนึงถึงวิธีการให้ธาตุอาหาร ด้วยการฉีดพ่นทางใบ ที่ทำให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างทันท่วงที 

เอนไซม์ผสมธาตุอาหาร ตรานูแมค สำหรับฉีพ่นทางใบ ผสานกำลังกับเอนไซม์ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สนจสอบถามเพิ่มเติม Inbox เพจ  SVgroup