แอนแทคโนสในมะละกอ

เรียกว่าเป็นโรคที่แสดงอาการเงียบๆ และสังเกตได้ยาก #ร้ายไม่เบา กว่าจะรู้ตัวผลผลิตที่เฝ้ารอก็กลายเป็นผลเสียไปซะแล้ว โรคแอนแทรคโนส ซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อ #Colletotrichum_gloeosporioides แพร่จากกิ่ง ก้าน ผล ที่ติดโรคลอยมาตามลม แล้วแทงเข้าสู่ผิวผลโดยไม่มีบาดแผลเจริญฟักตัวอยู่ที่เนื้อเยื่อบริเวณใต้ส่วนผิวผล จนผลเริ่มสุกจึงจะเกิดอาการของโรค คือผลมีลักษณะแผลกลมฉ่ำน้ำและยุบลงไปในผล ตรงกลางจุดจะมีสปอร์ของเชื้อสีส้มหรือชมพูขึ้นฟูเป็นวงชั้นๆ บริเวณแผลและลุกลามขยายตัวไป ทำให้ผลเน่าเสีย

วิธีสังเกต

ลักษณะอาการของโรค ลักษณะแผล เป็นจุดกลมเล็กๆ แล้วขยายตัวกว้างออกไป วงแผลรอบนอก เป็นสีดำ ภายในวงเป็นสีชมพูสร้างกลุ่มเมือกของสปอร์สีส้มหรือสีชมพูบนเนื้อเยื่อที่เป็นโรค อาการโรคแอนแทรคโนส สังเกตได้จากใบ จะเป็นจุดขอบแผลสีน้ำตาล เนื้อเยื่อส่วนกลางจะมีสีซีดจาง หรือขาดเป็นรู และมักพบจุดดำเล็กๆ กระจายทั่วบริเวณแผล ใบ จะเป็นจุดขอบแผลสีน้ำตาล

เนื้อเยื่อส่วนกลางจะมีสีซีดจาง และมักจะขาดเป็นรูทะลุในเวลาต่อมา มักพบจุดดำเล็ก ๆ กระจายทั่วบริเวณแผล ซึ่งคือส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา
ผล เห็นได้เด่นชัดเมื่อเกิดกับผลสุก จะเกิดลักษณะแผลกลมฉ่ำน้ำ และยุบลงไปในผล ตรงกลางจุดจะมีสปอร์ของเชื้อสีส้มหรือชมพูขึ้นฟูเป็นวงชั้น ๆ บริเวณแผลและแผลจะลุกลามขยายตัวไป ทำให้ผลมะละกอเน่าเสียในเวลารวดเร็ว โดยเฉพาะในสภาพอากาศอบอ้าว และมีความชื้นสูง เชื้อสาเหตุของโรคจะเข้าทำลายตั้งแต่ระยะที่เป็นผลอ่อน และฟักตัวไม่แสดงอาการของโรค แต่จะปรากฏอาการของโรคเมื่อผลมะละกอสุก
การป้องกัน

เชื้อราจะแพร่กระจายจากแหล่งเพาะเชื้อตามผล กิ่งก้านที่เป็นโรค โดยลมฝนและเข้าทำลายผลอ่อน โดยสปอร์ของเชื้อจะงอก และแทงเข้าสู่ผิวผลได้โดยไม่ต้องมีบาดแผลเกิดขึ้น และเจริญฟักตัวอยู่ที่เนื้อเยื่อบริเวณใต้ส่วนผิวผลมะละกอ จนผลเริ่มสุกจึงจะเกิดอาการของโรค ซึ่งคือส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา

  • เก็บทำลายใบแห้งที่ร่วงหล่น โดยเผาทำลาย เพื่อตัดต้นตอของการระบาดของเชื้อโรค
  • มะละกอที่ปลูกเพื่อขายผลสุก ควรจะฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา เช่น carbendazim หรือ mancozeb ทุกระยะ 14-20 วัน ตั้งแต่ระยะแทงช่อดอก หรือเริ่มติดผล โดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงอากาศอบอ้าวและความชื้นสูง
  • จุ่มผลมะละกอในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 48 องศาเซลเซียส รัะยะ 20 นาที แล้วลดอุณหภูมิให้เย็นลงหลังจุ่มในน้ำร้อน จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคนี้กับผลสุก
  • รับมือได้ด้วยการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาผสมกับปุ๋ยอินทรีย์แล้วหว่านลงดินเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง หรือ ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช และฉีดพ่นลงดินรอบโคนต้น เพื่อกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่อยู่ในดิน เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชได้หลายชนิด ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

Check our bestsellers!