มารู้จักแอนแทรคโนสในพริก

โรคแอนแทรคโนส หรือกุ้งแห้งแท้ในพริก หนึ่งในโรคที่ติดอันดับสำหรับเกษตรกรที่ปลูกพริก ผลพริกที่ถูกเชื้อสาเหตุโรคกุ้งแห้งเข้าทำลาย จะเกิดจุดฉ่ำน้ำเล็กๆ ต่อมาแผลขยายขนาดออกไปในลักษณะเป็นวงรี หรือ กลม เกิดเป็นวงซ้อนๆ กันเป็นชั้นๆ บริเวณกลางแผลมีส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อสีดำหรือ สีส้มอ่อน ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อ ถ้าปล่อยไว้ผลพริกจะแห้งไปทั้งผล ถ้าเชื้อสาเหตุเข้าทำลายตั้งแต่ในระยะผลเขียว ผลพริกมักจะแห้งคาต้นไม่ค่อยร่วงหล่นไป แต่ถ้าเชื้อเข้าทำลายในระยะผลแดง ผลพริกมักจะร่วงหล่นไป กลายเป็นการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง

การแพร่ระบาด :

โรคนี้ปกติจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผลพริกในกรณีที่ระบาดรุนแรง และสภาพแวดล้อมเหมาะสมอาจจะเข้าทำลายลำต้นและใบได้ โรคนี้ระบาดมากในฤดูฝน หรือในสภาพความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 95% และอุณหภูมิ ระหว่าง 27- 32 องศาเซลเซียส

แอนแทคโนสในพริก

  • อาการระยะกล้า

จะพบอาการของโรคทั้งที่ใบและลำต้น ซึ่งถ้าต้นกล้าที่ เป็นโรคอ่อนแอหรือตายไป ไม่สามารถทำเป็นต้นตอได้ จะทำความเสียหายแก่การผลิตกิ่งทาบเพื่อการค้าอย่างมากอาการบนใบ เริ่มแรกจะเป็นจุดเล็ก ๆ บนใบอ่อน มองดูใสกว่าเนื้อใบรอบ ๆ จุดนี้จะขยายออกเป็นวงขนาดต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความชื้นและความแก่อ่อนของใบ โดยจะเห็นขอบแผลชัดเจนเป็นสีน้ำตาลเข้ม ในสภาพความชื้นสูง แผลที่เกิดบนใบอ่อนมาก ๆ จะมีขนาดใหญ่ ขยายออกได้รวดเร็ว และมีจำนวนแผลมากติดต่อกันทั้งผืนใบ ทำให้ใบแห้งทั้งใบหรือใบบิดเบี้ยว เมื่อแก่ขึ้นเพราะเนื้อที่ในบางส่วนถูกทำลายด้วยโรค ถ้าในสภาพที่อุณหภูมิความชื้นไม่เหมาะสม แผลบนใบจะมีลักษณะเป็นจุดขนาดเล็ก กระจัดกระจายทั่วไปบริเวณกลางแผล ซึ่งมีสีน้ำตาลอ่อนกว่าขอบแผล และมีลักษณะบางกว่าเนื้อใบ อาจจะฉีกขาดและหลุดออกเมื่อถูกน้ำ ทำให้แผลมีลักษณะเป็นรูคล้ายถูกยิงด้วยกระสุนปืน

  • อาการที่ลำต้นอ่อน

จะเป็นแผลที่ค่อนข้างดำ ลักษณะแผลเป็นรูปไข่ยาวไปตามความยาวของลำต้น อาการของโรครุนแรง แผลจะขยายอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งรอบลำต้น ทำให้ต้นแห้งตาย แต่ถ้าต้นกล้าเป็นโรคเมื่อเนื้อเยื่อเริ่มแก่แล้ว แผลที่อาจจะลุกลามไปได้ไม่มากนักจะเป็นจุดแผลมีลักษณะเป็นวงรีสีดำยุบตัวลงไปเล็กน้อย บริเวณกลางแผลจะเห็นเม็ดสีดำ ๆ หรือสีส้มปนบ้างเรียงเป็นวงอยู่ภายในแผล ถ้าโรคนี้เกิดกับยอดอ่อนก็จะทำให้ยอดแห้งเป็นสีน้ำตาลดำ และอาจตายทั้งต้นได้เช่นเดียวกัน

  • ลักษณะอาการบนเมล็ด

แอนแทคโนสในพริก

จะเป็นจุดสีดำ รูปร่างกลม หรือรูขนาดตั้งแต่เล็กเท่าหัวเข็มหมุด จนถึงขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 – 4 ซม. แล้วแต่ความรุนแรง บริเวณแผลจะพบรอยแตกและมีเม็ดเล็กๆ สีดำเรียงรายเป็นวงภายในแผลและลุกลามออกไป ทำให้ผลเน่าทั้งเม็ดได้ อาการจุดเน่าดำบนผลนี้พบทำความเสียหายกับพริกเกือบทุกพันธุ์ เชื้อราโรคแอนแทรกโนส ยังสามารถติดอยู่กับเม็ดพริก โดยไม่แสดงอาการใดๆ แต่เมื่อสภาพแวดล้อมภายหลังเหมาะสม เช่น ความชื้นสูง ในระหว่างการเก็บรักษา หรือบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง ก็จะแสดงอาการได้ ซึ่งก็ทำความเสียหายเป็นอย่างมาก

การป้องกันกำจัด:

  •  ถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์ ควรเก็บเมล็ดจากต้นที่ไม่เป็นโรค หรือถ้าซื้อเมล็ดพันธุ์มา ควรคลุกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไตรโคเดอร์มา หรืออีกหนึ่งวิธี ควรแช่เมล็ดในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที
  • เมื่อพริกเริ่มติดผลควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชเป็นระยะๆ ด้วยสารที่มีประสิทธิภาพ ไตรโคเดอร์มา อัตราส่วนตามที่กำหนดทุก 5 ถึง 15 วัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค 

แอนแทคโนสในพริก

โรคแอนแทรคโนสนี้ส่วนมากมักจะนึกถึงแต่การใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช ซึ่งสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดมีประสิทธิภาพต่อโรคนี้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คือ การป้องกันกำจัดไม่ได้ผลเท่าที่ควร จึงได้มีการวิเคราะห์หาสาเหตุและความเป็นไปได้ที่ทำให้โรคนี้ระบาดทำความเสียหายอย่างมาก และสรุปเป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเกิดจาก

  • การดูแลรักษาความสะอาดในแปลงไม่ถูกต้อง เก็บเฉพาะผลผลิตที่ดีออกไปจำหน่าย ปล่อยให้ผลผลิตเป็นโรคทิ้งไว้กับต้นและร่วงหล่นอยู่ในแปลงปลูก เมื่อเกษตรกรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช ไม่พ่นไปที่ผลพริกที่ร่วงหล่นอยู่ได้ หรือนำไปทำลายทิ้ง ทำให้มีแหล่งกระจายเชื้อสาเหตุอยู่ตลอดเวลา
  • เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชหลากหลายชนิดพร้อมทั้งปุ๋ยทางใบ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ และบางครั้งรวมทั้งชาวสวนเรียกว่าฮอร์โมนพืช มีโอกาสที่จะทำให้ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลง

ถ้าเกษตรกรผู้ปลูกพริกปรับพฤติกรรมเหล่านี้ให้หมดไป โอกาสที่ผลพริกจะเสียหายเนื่องจากโรคกุ้งแห้งของพริกจะลดลง โดยเฉพาะการดูแลรักษาความสะอาดในแปลงปลูก (เก็บผลพริกที่เป็นโรคอออกจากแปลงให้หมด ถ้าทำอย่างต่อเนื่องการระบาดของโรคจะลดลง และเมื่อใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างถูกวิธี จะทำให้ความเสียหายจากโรคลดลง


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกพืชเเบบอินทรีย์กันเถอะนะ!