แก้มลิงคืออะไร

แก้มลิงคืออะไร

ระบบระบายน้ำ โดยให้น้ำไหลลงทางเดียว (One Way Flow) อาจเป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลอง

ใส่ความเห็น