โรคก้นเน่าของกะหล่ำที่มากับหน้าฝนนี้

เพราะปีนี้มีหน้าฝนที่ยาวนานควรระวังโรคที่มากับฝนกันให้มาก  โดยเฉพาะกะหล่ำเพราะโรคก้นเน่ามักจะเกิดกับแปลงเกษตรกรที่มีการระบายน้ำที่ไม่ดีหรือดินที่มีความชื้นสูง  ช่วงที่เป็นหน้าฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ควรมีการเตรียมรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนให้ดี เพราะหากเกิดโรคใดโรคหนึ่งแล้ว มักจะมีเชื้ออื่นเข้ามาซ้ำเติมจนอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้

.

เชื้อสาเหตุ  Rhizocnia  solani  Kuhn

ลักษณะอาการ  พบแผลขีดยาว ขนาดเล็กมีสีน้ำตาลแดงถึงสนิม กระจายอยู่เส้นกลางใบทั่วบริเวณก้นของกะหล่ำ  ลักษณะแผลเน่าแห้ง บางครั้งอาจพบระยะการพักตัวของเชื้อราคล้ายๆ เม็ดผักกาดที่บริเวณแผล มักพบโรคที่กะหล่ำและผักกาดหอม

การแพร่ระบาด  เชื้อสาเหตุเป็นราที่อาศัยอยู่ในดิน  เจริญอยู่กับอินทรียวัตถุ หรือเศษซากพืช โดยจะแพร่ระบาดไปกับดินหรือฝนที่ชะล้างหน้าดินไป  ในดินที่มีการระบายน้ำไม่ดีหรือดินที่มีความชื้นสูงเกินไปจะทำให้เชื้อสาเหตุโรคระบาดได้ง่าย และหากพบอาการโรคนี้แล้วอาจจะทำให้เกิดเชื้ออื่นซ้ำเติมได้จนเสียหายระดับเศรษฐกิจ

การป้องกันรักษา

  • ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรค หรือฆ่าเชื้อแล้ว โดยใช้น้ำอุ่น 49 – 50 องศานาน 20 – 25 นาที
  • ควรทำลายต้นหรือเศษซากพืชที่ตายแล้วออกไปให้พ้นแปลง
  • ไถพรวนหน้าดินลึกๆ โดยทิ้งไว้ 30 วัน เพื่อให้เศษซากพืชและวัชพืชย่อยสลาย
  • จัดการระบบน้ำในแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำได้ดี และควรให้น้ำเพียงพอในครั้งเดียวต่อวันในช่วงเช้า เพื่อลดโอกาสเกิดโรคกับพืช
  • ถ้าเกิดโรคระบาดควรปลูกพืชหมุนเวียน 3 ปี
  • พ่นจุลินทรีย์ป้องกันโรคแบบปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น พ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือเชื้อบาซิลลัส ซับทีลิสลงในดิน  ถ้าเพิ่งเริ่มใช้ให้หมั่นเติมเชื้อในดินโดย เว้น 7 – 10  วันต่อครั้ง  หรือหากพบโรคแล้วสามารถฉีดพ่นทางใบและราดที่โคนต้นได้เลย

Contributor :

        นามปากกา :  UEE

 Nobody’s always right and nobody’s always wrong.


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

เชื้อรามหัศจรรย์ปกป้องจากโรคและแมลงศัตรูพืช