โรคขอบใบไหม้ในข้าว

“ขอบใบไหม้ในข้าว” สาเหตุ จากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่พบเห็นในแปลงนาโดยทั่วไป มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถแพร่ระบาดติดต่อไปได้รวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม เช่น มีระดับน้ำในนาสูง การระบายน้ำไม่ดี, ฝนตกพรำ, และน้ำท่วม ซึ่งความชื้นอากาศสูง เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเข้าทำลายของโรคขอบใบไหม้ในข้าว กรมส่งเสริมการเกษตรเตือนให้เกษตรกร หมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในช่วงนี้มีฝนตกและความชื้นในอากาศสูงเหมาะกับการระบาดของโรค หากพบการระบาดของโรคให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

สำหรับอาการของโรคนี้เป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้า แตกกอ จนถึง ออกรวง มีลักษณะช้ำที่ขอบใบของใบล่าง ต่อมาประมาณ 7-10 วัน จุดช้ำนี้จะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบข้าว ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยัก ใบที่เป็นโรคจะแห้งเร็ว แผลอาจมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสนกลม ๆ ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุด หลุดไปตามน้ำหรือฝน

ซึ่งจะทำให้โรคสามารถระบาดต่อไปได้ แผลจะขยายไปตามความยาวของใบ บางครั้งขยายเข้าไปข้างในตามความกว้างของใบ ในบางกรณีที่เชื้อมีปริมาณสูงเข้าทำลายทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตัน ต้นข้าวทั้งต้นจะเหี่ยวเฉาและตายโดยรวดเร็ว เรียกอาการของโรคนี้ว่า ครีเสก


 การป้องกันปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ :

  • ใช้พันธุ์ข้าวที่ต้านทาน เช่น ในภาคกลาง ใช้พันธุ์สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 และ กข 23
  • ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในดินที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
  • ไม่ควรระบายน้ำจากแปลงที่เป็นโรคไปสู่แปลงอื่น
  • เฝ้าระวังการเกิดโรคถ้าปลูกข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข 6 เหนียวสันป่าตอง พิษณุโลก 2 ในกรณีที่ปลูกข้าวพันธุ์ไม่ต้านทานต่อโรค ควรเฝ้าระวังการเกิดโรค และใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืช เชื้อเเบคทีเรียบีเอส

 

เครดิต : กรมส่งเสริมการเกษตร 


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง