ราเเบค

โรคดอกร่วง, โรครากเน่า-โคนเน่า กิ่งเน่า โรคผลเน่า, โรคใบติด, โรคราสีชมพู, โรคแอนแทรคโนส, โรคใบจุด,
โรคกาบใบเน่า, โรคกาบใบแห้ง โรคใบไหม้, โรครากเน่า-โคนเน่า

ใส่ความเห็น