โรคตายพรายในกล้วย

“โรคกล้วยตายพราย” หรือ “ตายพราย” มักพบได้ในกล้วยเกือบทุกชนิดพบได้ในกล้วยอายุ 4-5 เดือน ขึ้นไป โดยช่วงแรกควรหมั่นสังเกต ตามก้านใบ จะมีสีเหลืองอ่อน ของใบแก่ ซึ่งต่อมา เชื้อราจะลุกลาม จะลุกลามไปยังขอบใบ และจะเหลืองทั้งใบ หากป้องกันไม่ทันเชื้อรา จะเข้าทำลายเข้าสู้ลำต้น และลุกลามเข้าสู่ก้านใบ โคนใบแก่จะมีสีเหลืองซีด ในที่สุดลำต้นจะยืนต้นตาย หรือล้มตาย

เชื้อรา Fusarium oxysporum f.sp. Cubense เข้าทำลายราก และมีการเจริญเข้าไปในท่อน้ำ ท่ออาหาร ทำให้เกิดอุดตัน ใบจึงมีอาการขาดน้ำ เหี่ยวเฉา และเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หักพับ การเจริญจะชะงักงัน และตายในที่สุด โรคนี้สามารถระบาดไปทางดิน  ต้นที่อยู่ในบริเวณนั้นจะถูกโรคนี้ทำลายและจะลามอย่างรวดเร็ว จึงควรทำความสะอาดโคนกอกล้วย อย่าให้รก ทำทางระบายน้ำให้ดี อาการกล้วยตายพราย คือ

  • โดยจะเห็นทางสีเหลืองอ่อนตามก้านใบของใบล่างหรือใบแก่ก่อน ต่อมาปลายใบหรือขอบใบจะเริ่มเหลือง และขยายออกไปอย่างรวดเร็วจนเหลืองทั่วใบ

  • ใบอ่อนจะมีอาการเหลืองไหม้หรือตายนึ่งและบิดเป็นคลื่น ใบกล้วยจะหักพับบริเวณโคนก้านใบ ใบยอดจะเหลืองตั้งตรงเขียวอยู่ในระยะแรก ต่อมาก็ตายไปเช่นกัน
  • กล้วยที่ตกเครือแล้วจะเหี่ยว ผลลีบเล็กไม่สม่ำเสมอ หรือแก่ก่อนกำหนด เนื้อฟ่ามจืด บางครั้งพบใบกล้วยหักพับที่โคนใบโดยไม่แสดงอาการใบเหลือง หรือเหลืองเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • ถ้าตัดลำต้นตามขวางจะพบว่าเนื้อในของกาบใบบางส่วนเป็นสีน้ำตาลแดง พบมากในไส้กลางของกล้วย โดยอาการนี้จะขยายไปยัง กาบ ใบ เเละลามไปที่เครือ ผลกล้วย มีเส้นใยของเชื้อราได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า

 วิธีป้องกัน

  • วิธีป้องกันโรคตายพรายที่ได้ผลดีคือ ก่อนปลูกชุบหน่อพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่คลุกกับเชื้อราไตรโคเดอร์มา และใช้ไตรโคเดอร์มาราดโคนต้น ควรทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และหมั่นตัดเเต่งใบกล้วยเมื่อมีโอกาส

แม้ว่าเราจะป้องกันได้ดีขนาดไหนก็ตามเเต่ถ้าในแปลงของเพื่อนๆ โดนโรคตายพราย (เล่นงาน) กรณีนี้ให้ขุดเหง้าขึ้นมาเผาทำลายได้เลย อย่าเสียดาย แล้วโรยพื้นดินบริเวณด้วยปูนขาว และทำความสะอาดแปลงปลูกและเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรอยู่เสมอ เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ลามได้ง่าย ทิ้งระยะพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลา 2-3 เดือน เพื่อดินบริเวณดังกล่าวปลอดเชื้อ

 ขอขอบคุณ

ภาพประกอบสวยๆ จาก ลค. ในเครือ เอสวี.กรุ๊ป


Contributor :


ผู้นำด้านนวัตกรรม-เกษตรชีวภาพ Leader in Agricultural Biotechnology Innovation


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง