โรครากเน่า/โคนเน่า/เน่าคอดิน (ROOT ROT)

โรครากเน่าโคนเน่า
โรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา
โรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

โรครากเน่าโคนเน่า จัดเป็นโรคที่พบกันมากในสวนพืช ผัก ผลไม้ ของชาวไร่ ชาวสวน ไม่ว่าจะเป็น เงาะ ทุเรียน ลองกอง ลางสาด พริก มะเขือ คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำ มะนาว แตงกวา ลำไย ปาล์ม ยางพารา ฯลฯ ซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียรายได้และผลผลิตของเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะจัดว่าเป็นโรคที่ทำให้พืชนั้นขาดสารอาหารเพราะระบบรากถูกทำลาย เน่า ถอดปลอกและอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียลุกลามเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารจนบางครั้งพืชบางชนิดก็ตายได้อย่างฉับพลันทันทีทั้งๆ ที่ความเขียวยังคงอยู่ จนชาวบ้านบางแห่งที่พบโรคนี้ต่างเรียกกันว่า “โรคเหี่ยวเขียว” ซึ่งสาเหตุจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวกับเชื้อราโรคพืชที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุที่ต่อเนื่องกันได้

เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

สาเหตุของโรค
เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ ไฟทอปทอร่า พิเทียม สเคลอโรเทียม ฟิวซาเรียม ไรซอคทอเนีย

ลักษณะอาการของโรค
ผักจะแสดงอาการเหี่ยวตาย ถ้าถอนต้นดูที่รากและโคนจะเน่าเป็นสีน้ำตาล มีรากเป็นเส้นใยสีขาวหยาบๆ จับอยู่แถวโคนต้น และแทรกอยู่ในดิน นอกจากนี้จะเห็นเม็ดราสีน้ำตาลดำขนาดเท่าเมล็ดผักกาด สภาพที่เหมาะต่อการเกิดโรค อุณหภูมิดินสูง และดินมีสภาพเป็นกรด

การดูแลรักษา
การดูแลรักษาโรครากเน่าโคนเน่า ไม่ควรใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายรุนแรงทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์และเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคได้ จุลินทรีย์หรือราเขียวที่ชื่อว่า “ไตรโคเดอร์ม่า” คือจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราโรคพืช เช่น ไฟทอปทอร่า ฟิวซาเรียม พิเทียม สเคลอร์โรเทียม และไรซอคทอเนีย ถ้าเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เชื้อราเขียว ไตรโคเดอร์ม่า อาศัยอยู่ในดินได้นานๆ โดยการใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอย่างสม่ำเสมอ หรือนำเศษซากของหญ้า พืช ผัก ไม้ผล มาคลุมไว้ใต้โคนต้น ก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมีความเหมาะสมต่อจุลินทรีย์ที่จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและยาวนาน

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง