โรคโคนเน่าในเผือก

หลายๆ ท่านที่ทำแปลงเผือก เข้าช่วงหน้าฝนที่ไร มักปวดหัวกับโรคที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะ  เช่น โรครากเน่าโคนเน่า ที่มาจากเชื้อราไฟทอปธอรา การแก้ปัญหาต้องแก้ไขบริเวณดินปลูกต้องลดปริมาณเชื้อรา สาเหตุโรคในดิน เนื่องจากเชื้อรา อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อพืช เศษซากพืชในดินและในแหล่งนํ้าธรรมชาติ การใช้สารเคมีไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ทั่วถึง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง อายุการออกฤทธิ์ของสารเคมีสั้น และสารเคมีเสื่อมสลายได้ง่าย

ต้นเผือกที่สมบูรณ์ต้นอวบใบใหญ่ เมื่อถูกเชื้อราไฟทอปธอราเล่นงาน เชื้อจะขยายเป็นวงกว้าง คล้ายตากบตาเสือ มีเกษตรกรประกอบอาชีพนี้จำนวนมากใน  สระบุรี อยุธยา สิงหบุรี ปราจีนบุรี นครปฐม ส่วนใหญ่เคยประสบปัญหาจากเชื้อราชนิดนี้ เข้าทำลาย และส่วนใหญ่วิธีการแก้ไขใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราอีกทั้งยังใช้วิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก ด้วยมักจะใช้น้ำยาหรือสารเปียกใบผสมร่วมไปคล้ายฉีดพืชผักชนิดอื่นโดยหวังที่จะช่วยให้ตัวยาเกาะยึดติดแน่นกับต้นและใบเผือกได้ยาวนาน แต่ต้องไม่ลืมว่าเผือกนั้นอาจจะแตกต่างจากพืชอื่นทั่วไปที่มีนวลธรรมชาติคอยปกป้องคุ้มครองเชื้อโรคจากธรรมชาติ ถ้าเราฉีดสารเปียกใบไปทำลายนวลธรรมชาติของเขาออกเสียหมดเผือกก็จะยิ่งมีความเสี่ยงต่อการถูกเชื้อราเข้าโจมตีทำลายได้ง่าย

ดังนั้นจึงควรกำจัดเชื้อโรคที่อาศัยและสะสมอยู่ในแปลง ปลูกให้ลดลงจนไม่ก่อให้เกิดโรคหรือเพื่อให้การเกิดโรคลดลงด้วยการใช้เชื้อ แบคทีเรีย  Bacillus subtilis ราดดิน รอบบริเวณต้นที่เป็นโรคและให้ทั่วทั้งแปลงปลูก การกำจัดเชื้อราสาเหตุที่สะสมอยูจำนวนมากในแปลงปลูกจึงเป็นวิธีการป้องกัน ทีดี่ที่สุดซึ่งต้องอาศัยการควบคุมทางชีววิธี


โดยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ สามารถอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ หรือสามารถแพร่ไปในดินแย่งพื้นที่เพื่อลดการถือครองพื้นที่ของเชื้อที่ก่อโรค เพื่อทำให้ปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคในดินลดลงและลดการเกิดโรค อันเป็นวิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชอย่างยั่งยืนและเหมาะสมทั้งยังทำให้ต้นพืชมีสุขภาพดี และมีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้เนื่องจากความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะและสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตแก่พืชทำให้ต้นพืช

เรียบเรียงโดย : Bussaba Sornyoo


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกพืชเเบบอินทรีย์กันเถอะนะ!