โรคใบจุดในตระกูลกล้วย

ปุกาศๆ สวนกล้วยพึง!!!ระวัง “โรคใบจุดในกล้วย” กล้วยที่ว่าทนโรค เเต่ถ้ามีโรคใบจุดแล้ว ไม่วายที่จะทำให้สวนกล้วยเสียหายได้วายป่วง กล้วยในปัจจุบันถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีภูมิต้านทานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะโรคก็พัฒนาตัวเองเช่นกัน

ลักษณะอาการ:

โรคใบจุดของกล้วย เกิดจากเชื้อราหลายชนิด แต่ละชนิดอาการบนใบแตกต่างกันดังนี้ ซึ่งกล้วยใบจุดนี้ เกิดจากเชื้อราหลายชนิด เช่น Cecospora musae, Phyllosticma musarum, Guignardia musae ฯลฯ เมื่อเริ่มเป็นจะเป็นจุดขนาดเล็ก สีเหลือง สีแดง ดำ หรือน้ำตาลขึ้นอยู่กับเชื้อสาเหตุ แล้วจะขยายใหญ่ขึ้น ทำให้กล้วยชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลง ผลสุกก่อนกำหนด รสชาติหรือคุณภาพเสียไป

  • ลักษณะอาการเป็นขีดสีน้ำตาลแดงสั้นๆ ขนานไปกับเส้นใบ บางครั้งจะกระจายไปทั่วทั้งใบและขยายไปทางกว้าง ทำให้เกิดอาการใบจุดและผลลามติดต่อกันทำให้เกิดอาการใบไหม้ โดยมากเกิดจากริมใบเข้าไป แผลมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบผลมีสีน้ำตาลเข้ม พบทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมากเป็นกับกล้วยน้ำว้าทำให้จำนวนหวีน้อยลง ขนาดผลเล็กลง

  • ลักษณะอาการใบจุดรูปไข่สีน้ำตาล มักเกิดกับกล้วยไข่ บนใบจะเห็นแผลมีลักษณะรูปไข่สีน้ำตาลอ่อนปนเทา ถัดเข้ามาเส้นวงสีน้ำตาลเข้ม และมีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลอีกชั้นหนึ่ง การแผ่ขยายของแผลจะเป็นไปตามความยาวของเส้นใบ การป้องกันและกำจัด ตัดใบที่เป็นโรคออกจากแปลงแล้วทำลายทิ้งและฉีดพ่นด้วป้องกันและกำจัด ตัดใบกล้วยที่เป็นโรคนำไปเผาไฟทิ้งและฉีดพ่นด้วยสารเคมี ค็อปเปอร์ อ็อกซีคลอไรด์ ผสมสารจับใบฉีดพ่น 2 – 3 ครั้ง ต่อเดือนหรือใช้สารเคมีแมนโคเซบหรือยสารเคมีแมนโคเซบ หรือแคบแทน

  • ลักษณะอาการใบจุดกลมรี ทั้งขนาดเล็ก – ใหญ่ แผลสีน้ำตาล ขอบแผล มีสีน้ำตาลเข้มล้อมรอบด้วยบริเวณสีเหลือง ตรงกลางแผลมีส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสีดำ เกิดเรียงเป็นวง มักเป็นกับกล้วยน้ำว้า

การป้องกันกำจัด:

การป้องกันและกำจัดของทั้งโรคนี้ แนะเพื่อนๆ หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบโรคให้ตัดใบกล้วยที่เป็นโรคมากนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูก และตัดแต่งใบกล้วยไม่ให้แน่นเกินไป” จากนั้นพ่นด้วยสารชีวภัณฑ์โรคพืชไตรโคเดอร์มา อัตรา 500 กรัม/ 200 ลิตร โดยพ่นให้ทั่วต้นที่เป็นโรคและ ป้องกันต้นที่ยังไม่เกิดโรค หรือ ให้เกิดน้อยที่สุด

เครดิตดีๆ : กรมประชาสัมพันธ์


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง