ไตรโคเดอร์มาช่วยพืชต้นอ่อนอย่างไรบ้าง

ว่ากันว่าต้นพืชแต่ละชนิดกว่าจะเติบใหญ่ได้ต้องผ่านการเป็นต้นอ่อนก่อน  แต่รู้หรือไม่ว่าต้นอ่อนบางชนิดมีประโยชน์นานับปการที่อัดแน่นอยู่ในพืชต้อนอ่อนนั้น ต้นอ่อนนับเป็นระยะแรกของการเจริญเติบโต จึงอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ รวมถึงสารอาหารที่สำคัญต่อสุขภาพหลายชนิด ไม่เพียงอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย แต่สารอาหารในต้นอ่อนยังช่วยลดภาระการทำงานของระบบย่อยอาหารอีกด้วย  เพราะเมื่อเมล็ดพืชเติบโตเป็นต้นอ่อน สารอาหารแต่เดิมซึ่งเคยอยู่ในรูปของน้ำตาล โปรตีน และไขมัน จะเปลี่ยนรูปกลายเป็นหน่วยที่เล็กลงไปอีก เช่น จากน้ำตาลโมเลกุลคู่ เปลี่ยนเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว โปรตีนเปลี่ยนเป็นกรดแอมิโน (Amino Acid) และไขมันเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน  ด้วยคุณสมบัตินี้ ต้นอ่อนจึงกลายเป็นพืชอาหารที่ย่อยง่าย จึงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารมาใช้ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามในเชิงเศรษฐกิจการปลูกต้นอ่อนนั้นย่อมมีปัญหาเรื่องโรคพืชและทำให้ผลผลิตเสียหายเนื่องจากเก็บเกี่ยวในระยะเวลาสั้นๆ

 

ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำการลดความเสี่ยงและเพิ่มปริมาณผลผลิต โดยการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาเข้ามาร่วมในกระบวนการปลูก ตั้งแต่การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาแช่เมล็ดไปจนถึงการรดน้ำให้ต้นอ่อน สามารถนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาผสมน้ำรดไปด้วย และยังช่วยลดสารตกค้างในพืชปลูกที่ใช้เวลาสั้น ๆ ได้ เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน  ถั่วงอก เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มามีมากมาย  สำหรับประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มากับพืชต้นอ่อน ได้แก่

ลดโรคเน่าคอดิน (อาการโคนต้นเน่าและหักพับ)

สำหรับประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มากับพืชต้นอ่อนช่วยลดโรคเน่าคอดิน (อาการโคนต้นเน่าและหักพับ) เชื้อโรคเข้าทำลายหลังจากที่ต้นกล้างอกโผล่พ้นดินขึ้นมาแล้ว โดยอาการเริ่มแรกจะเกิดรอยช้ำใสๆ ที่บริเวณโคนของต้นกล้า รอยช้ำจะแผ่ขยายออกรอบโคนต้น และกลายเป็นสีน้ำตาล เนื้อเยื่อส่วนนี้จะคอดลง ทำให้ต้นกล้าหักพับที่ระดับคอดิน ลักษณะที่พบในกระบะ หรือแปลงเพาะกล้าคือ ต้นกล้าจะเหลืองซีด และฟุบตายเป็นหย่อมๆ


เพิ่มการทำงานของรากให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไตโครเดอร์มาช่วยเพิ่มการทำงานของรากให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ แข็งแรง หาอาหารได้มากต้นพืชจึงสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง และคุณภาพดี


ไม่มีสารตกค้างในพืชต้นอ่อนเวลาเก็บเกี่ยว

ไตโครเดอร์มาช่วยลดสารตกค้างในพืชต้นอ่อนเวลาเก็บเกี่ยวช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผลผลิต เพราะเป็นผลผลิตที่ปลอดจากสารเคมีต่างๆ


ช่วยลดการรบกวนจากเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่บริเวณราก

ไตโครเดอร์มาช่วยลดการรบกวนจากเชื้อรา สาเหตุโรคพืชที่บริเวณราก ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้


ใครก็ตามที่กำลังปลูกพืชต้นอ่อน ไม่ว่าจะเป็น ต้นอ่อนทานตะวัน ต้นอ่อนผักบุ้ง ต้นอ่อนข้าวสาลี ต้นอ่อนถั่ว หรือถั่วงอก สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการเพาะต้นอ่อนได้ค่ะ

Contributor :

        นามปากกา :  UEE

 Nobody’s always right and nobody’s always wrong.


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

เชื้อรามหัศจรรย์ปกป้องจากโรคและแมลงศัตรูพืช