ไตรโคเดอร์มาทำงานอย่างไร

ไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสำหรับใช้เพื่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช และยังมีความสำคัญมากในการทำตลาดซื้อขายชีวภัณฑ์เป็นอันดับต้นๆ  ทั้งนี้เพราะประโยชน์นานัปการรวมถึงการใช้สอยในวิธีการที่หลากหลาย กับพืชที่หลากหลาย  และด้วยการเจริญเติบโตได้รวดเร็วจนสามารถแข่งขันกับเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ ทนทานต่อสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและสามารถปรับตัวได้ดีนั้น จึงทำให้ผู้คนไม่น้อยที่อยากจะศึกษาว่าไตรโคเดอร์มานั้นทำงานอย่างไร


1.การเข้าครอบครองรอบรากพืช

การเข้าสู่พืชของเชื้อไตรโคเดอร์มานั้นมีความรวดเร็วมากกว่าเชื้อราสาเหตุโรคพืช  และด้วยเชื้อไตรโครเดอร์มาสามารถสร้างส่วนขยายพันธุ์ได้เยอะ   เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทนทานต่อสารเคมีในดินได้ดีนั้นทำให้ตัวเชื้อไตรโคเดอร์มาเอาชนะเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ดี  ดังนั้นเชื้อราไตรโคเดอร์มาค่อนข้างที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในการเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่มีอยู่ในดินและยังสามารถเจริญร่วมกับรากพืชและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช


2.ช่วยเพิ่มความหนาแน่นราก

เมื่อไตรโคเดอร์มาเข้าครอบครองรอบรากพืชแล้ว จะช่วยกระตุ้นทำให้รากมีการเจริญเติบโตและพัฒนาที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อต้นพืชในการทำกิจกรรมเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อรากมีความหนาแน่นยังส่งผลดีอีก  3 อย่าง ได้แก่
– ช่วยการย่อยสลายธาตุอาหาร ย่อยสลายธาตุที่มีอยู่ในดินให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้
– ช่วยการดูดซึมธาตุอาหาร ช่วยหาอาหารให้กับพืช
– ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย เชื้อไตรโครเดอร์จะช่วยในการย่อยสลายธาตุอาหารบางชนิดที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้มาทำให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช


3.ความสามารถในการชักนำให้พืชต้านทานโรค

สามารถกระตุ้นให้พืชเกิดความต้านทานต่อเชื้อสาเหตุโรคพืชได้ทั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นกลไกการต่อต้านการเกิดโรคของพืชเอง และเกิดอย่างซับซ้อน  การเกิดการต้านทานของพืชอาจเกิดเฉพาะที่ หรือเกิดทั่วทั้งต้น ขึ้นอยู่กับ ชนิด แหล่ง และปริมาณของสิ่งกระตุ้น


4.เพิ่มการสังเคราะห์แสง

เพราะการดูดซับธาตุอาหารที่มากขึ้นจากระบบรากไปจนถึงระบบลำเลียงภายในต้นพืชช่วยให้พืชสามารถปรุงอาหารได้มากขึ้น เพิ่มพลังงานให้แก่พืชมากขึ้น  และทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

5.เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตของพืช

เชื้อไตรโคเดอร์มาสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเป็นปกติโดยไม่มีสิ่งรบกวน ก็จะทำให้พืชเติบโตได้เต็มที่ไม่หยุดชะงัก ผลผลิตที่ได้จากพืชก็ย่อมได้เยอะและมีคุณภาพสูงเมื่อไม่มีโรคพืชมารบกวน

Contributor :

        นามปากกา :  UEE

 Nobody’s always right and nobody’s always wrong.


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อนเชื้อรามหัศจรรย์ปกป้องจากโรคและแมลงศัตรูพืช