ไตรโคเดอร์มาในพืชไฮโดรโพนิกส์

การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ปัจจุบันนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากการใช้พื้นที่ปลูกได้อย่างคุ้มค่า ง่ายต่อการบริหารจัดการ ปลูกได้ทุกฤดูกาล และผักมีรสชาติค่อนข้างจะโดนใจผู้บริโภคอย่างเราๆ ยิ่งถ้ามีความต่อเนื่องเรื่องตลาดส่ง ได้มีลูกค้าต่อเนื่องกันยาวๆ กันเลยที เเต่ไฮโดรโพนิกส์ อาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา ทำให้เสี่ยงกับเชื้อโรคได้ง่าย ถ้าผู้ปลูกมีการจัดการระบบที่ไม่ดีพอ โรคพืชก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์

ผักไฮโดรโพนิกส์

 

โรครากเน่า

ประโยชน์ของไตรโคเดอร์มาในระบบไฮโดรโปนิกส์

  1. เชื้อราไตรโคเดอร์มาปลดปล่อยกรดอินทรีย์ออกมาช่วยละลายธาตุอาหารที่ตกตะกอนให้กลับมาเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ใหม่ ซึ่งหากในระบบมีการปรับค่า pH สูงขึ้นคือ pH 6.5-7.0 จะทำให้ธาตุอาหารพืชบางชนิดตกตะกอน เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
  2. ตะกอนแคลเซียมฟอสเฟตและเหล็กฟอสเฟตที่ติดตามรางปลูกลดน้อยลง และสามารถล้างทำความสะอาดรางปลูกได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้กรดในการล้างรางปลูก
  3. การใช้ไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ช่วยให้ต้นกล้ารอดตายมากขึ้น และต้นกล้าที่ได้มีความแข็งแรง เจริญเติบโตดี ไม่แคระแกร็น และมีความต้านทานต่อเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อราพิเทียม ที่เป็นสาเหตุของโรคกล้าเน่า
  4. การใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาลงในถังปุ๋ยแล้วปล่อยไปตามรางปลูก ช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ และหากฉีดพ่นทางใบร่วมด้วย จะช่วยป้องกันโรคเชื้อราทางใบได้อีกด้วย

 

พืช Hydroponics แร่ธาตุอาหารในน้ำโดยไม่ใช้ดิน
พืช Hydroponics ดูดซึมแร่ธาตุอาหารได้จากน้ำโดยไม่ใช้ดิน

วิธีการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาในระบบไฮโดรโปนิกส์

  1. ใช้คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เชื้อแบบผงสปอร์ใช้อัตราส่วน 50 กรัม ต่อ เมล็ดพันธุ์ 1 กก.
  2. ใส่เชื้อลงในถังปุ๋ย เชื้อแบบผงสปอร์ใช้อัตราส่วน 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ใส่ทุกๆ 5-7 วัน
  3. ฉีดพ่นทางใบ เชื้อแบบผงสปอร์ใช้อัตราส่วน 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ ฉีดพ่นทุก 5-7 วัน

นอกจากนี้ การป้องกันและรักษาอาการรากเน่าของพืชไฮโดรโปนิกส์ จะต้องเก็บใบและต้นพืชที่เป็นรากเน่าออกจากระบบ และเปลี่ยนสารละลายธาตุอาหารใหม่เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในระบบด้วยนะคะ


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช