ไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์อะไรดี

ไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราชั้นดี มีประโยชน์ต่อการภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ ปัจจุบันไตรโคเดอร์มาที่ได้รับการจำแนกแล้วมี 89 สายพันธุ์จากทั่วโลก

การคัดเลือกสายพันธุ์ไตรโคเดอร์มาเพื่อนำมาใช้ทางการเกษตร จึงต้องคัดเลือกให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง และเหมาะกับสภาวะการเจริญเติบโต ในเเต่ละพื้นที่ เช่น ไตรโคเดอร์มาที่สายพันะุ์จากอเมริกา ก็อาจไม่เจริญเติบโตได้ดี เมื่อมาอยู่ในสภาวะบ้านเรา

ไตรโคเดอร์ม่า ฮาร์เซียนั่ม

ไตรโคเดอร์มาที่ใช้ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้แก่ Trichoderma harzianum, Trichoderma viride and Trichoderma hamatum จากการวิจัยของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเ

กษตรศาสตร์กำแพงแสนพบว่าในประเทศไทย Trichoderma harzianum สามารถพบได้ทั่วไปจากดินในธรรมชาติ และได้คัดเลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคของพืชเศรษฐกิจต่างๆ คือสายพันธุ์ CB-Pin-01 ซึ่งมีคุณสมบัติคือ

เชื้อราพบได้ทั่วไปจากดินในธรรมชาติ แต่ได้มีการนำมาคัดเลือกสายพันธุ์
เชื้อราพบได้ทั่วไปจากดินในธรรมชาติ แต่ได้มีการนำมาคัดเลือกสายพันธุ์
  • สามารถควบคุมโรคได้ทั้งในพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด
  • ควบคุมโรคได้ในสภาพแปลงเกษตรกร ทั้งโรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่ใต้ดิน เช่น โรคเมล็ดเน่า โรคเน่าระดับดิน (โรคกล้ายุบ) รากเน่า หัวหรือแง่งเน่า และโคนเน่า เป็นต้น
  • ควบคุมโรคที่เกิดบนส่วนของพืชที่อยู่เหนือดินไม่ว่าจะเป็นส่วนของ กิ่ง ผล ใบ หรือดอก เช่น โรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่ง โรคแคงเกอร์ของมะนาว โรคราดำของมะเขือเทศ โรคใบปื้นเหลืองและโรคดอกสนิมของกล้วยไม้ โรคแอนแทรคโนสของมะม่วงและพริกทั้งก่อนและหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไตรโคเดอร์มา ใช้ได้ดีในผักไฮโดรโพนิกส์พร้อมอาหารทางน้ำ หรือฉีดพ่น ซึ่งสะดวก และปลอดภัยต่อเกษตรกร
ไตรโคเดอร์มา ใช้ได้ดีในผักไฮโดรโพนิกส์พร้อมอาหารทางน้ำ หรือฉีดพ่น ซึ่งสะดวก และปลอดภัยต่อเกษตรกร
  • สามารถใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรครากเน่าของพืชผักสลัดและผักกินใบต่างๆที่ปลูกในสารละลายธาตุอาหาร (ระบบไฮโดรโปนิกส์)
  • สามารถแช่เมล็ดข้าวเปลือกก่อนใช้หว่านลงในนาข้าว ช่วยลดการเกิดโรคเมล็ดด่าง เมล็ดลีบ ของข้าวที่เกิดจากการเข้าทำลายของเชื้อราหลายชนิด ตลอดจนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และน้ำหนักเมล็ด และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ด้วย

แม้ว่าเชื้อไตรโคเดอร์มาจะมีประสิทธิภาพสูงแค่ไหน แต่สิ่งสำคัญในการนำมาใช้ทางภาคเกษตรคือ ควรคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและวิธีการใช้ที่เหมาะสมด้วย จึงจะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูง

สุดจากการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา


Contributor :

กระดาษศา  นามปากกา : กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน และสนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ เพื่อต่อยอด ของวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง