10 เชื้อราก่อโรคในพืชที่สำคัญที่สุดในโลก (ตอนที่ 1)

เชื้อราก่อโรคในพืช

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชแต่ละคนคัดชื่อเชื้อราก่อโรคพืชมาสามชนิดที่พวกเขาคิดว่าจะมีความสำคัญมากที่สุด เป็นตัวแทนภัยคุกคามต่อการเกษตรทั่วโลก จากนั้นนำชื่อเหล่านี้มาโหวตและจัดเป็นลำดับรายการจากคนโหวตมากที่สุดไล่ลงมาน้อยที่สุด โดยส่วนหนึ่งของผลงานของการจัดลำดับรายการเชื้อราก่อโรคพืช 10 ชนิด ได้ถูกตีพิมพ์ใน วารสารชื่อว่า “The journal Molecular Plant Pathology” ซึ่งนำทีมโดย ดร. RALPH DEAN ซึ่งมีรูปและรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1. Magnaporthe oryzae เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคข้าวไหม้ เป็นเชื้อราที่สร้างปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวทั่วโลก Magnaporthe oryzae สามารถทำลายล้างนาข้าวซึ่งเป็นฐานอาหารสำหรับครึ่งหนึ่งของประชากรโลก

Magnaporthe oryzae เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

2. Botrytis cinerea เชื้อรา Botrytis cinerea หรือราสีเทา สร้างผลกระทบนี้ในหลายพื้นที่ในโลก เป็นเชื้อราที่ก่อให้เกิดโรคราสีเทาในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ผัก ผลไม้ และไม้ดอกโดยสามารถก่อให้เกิดโรคบนส่วนต่างๆ ของพืชแทบทุกส่วน เชื้อรา Botrytis cinerea สร้างความเสียหายระหว่างการเพาะปลูกและหลังการเก็บเกี่ยวแต่มีรายงานว่าบาง สายพันธุ์ได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในบางขั้นตอนของการผลิตไวน์

Botrytis cinerea เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

3. Puccinia spp. กลุ่มเชื้อราสนิม Puccinia เช่น Puccinia graminis, Puccinia triticina และ Puccinia poarum เชื้อราสนิมเหล่านี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงให้แก่แหล่งที่ปลูกข้าวสาลีในหลายประเทศ อาการของโรคจะเกิดได้แทบทุกส่วนของต้นข้าวสาลี คือ ใบ ลำต้น โดยแสดงอาการเป็นจุดนูนเล็กๆ สีเหลือง ถึง น้ำตาลแดง เชื้อโรคราสนิมจะสร้างสปอร์ 2 ชนิด ชนิดแรกเรียกว่า “urediospore” หรือ “uredospore” เพื่อสืบแพร่พันธุ์ของการเป็นโรค และชนิดที่สองถูกเรียกว่า “teliospore” หรือ “teluetospore” เพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตรอดเวลาข้ามฤดู

Puccinia spp. เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

4. Fusarium graminearum เชื้อรา Fusarium graminearum (มีชื่ออีกชื่อหนึ่งของการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศว่า Gibberella zeae) ถูกจัดอยู่ในออเดอร์ Hypocreales เป็นเชื้อราที่มีความสามารถทำลายธัญพืชเกือบทั้งหมด มันสามารถสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ทำให้เมล็ดพืชลดคุณภาพลงและมันมักจะสร้างสารพิษที่เรียกว่า ไมโคทอกซิน พบว่าเชื้อ Fusarium graminearum สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเมล็ดธัญพืช ถั่วและวัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นอาหารของคนและอาหารสัตว์

Fusarium graminearum เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

5. Fusarium oxysporum เชื้อรา Fusarium oxysporum ส่วนใหญ่ทำให้เกิดโรคเหี่ยว และสร้างความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูกธัญพืช ผัก Fusarium oxysporum สามารถส่งผลกระทบต่อพืชแตกต่างกันมากเช่น มะเขือเทศ ฝ้าย กวางตุ้ง กะหล่ำดอก และ กล้วย เป็นต้น

Fusarium oxysporum เชื้อราโรคพืช ป้องกันได้ด้วยไตรโคเดอร์มา

>> อ่านต่อตอนที่ 2

ภาพจาก http://old.padil.gov.au/pbt/index.php?q=node/15&pbtID=173 (photo: R.D. Cartwright)
ภาพจาก http://dailyparasite.blogspot.com/2010/06/june-26-botrytis-cinerea.html
ภาพจาก http://www.weedimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2175043
ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/Gibberella_zeae
ภาพจาก http://www.bitkisagligi.net/Cucurbit_Fusarium_oxysporum_cucurbitae%28kabak%29.html

เครดิต : รวมรวมและเรียบเรียง : Nattawut Boonyuen

อ้างอิง : Ralph Dean, et al. 2011.The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology Molecular Plant pathology: 2012: 13 (4) 414.

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง