10 เชื้อราก่อโรคในพืชที่สำคัญที่สุดในโลก (ตอนที่ 2)

เชื้อราก่อโรคในพืช

 

6. Blumeria graminis เชื้อ ราตัวนี้เป็นราในกลุ่ม ascomycete จัดอยู่ในออเดอร์ Erysiphales มันทำให้เกิดการติดเชื้อโรคราน้ำค้างของธัญพืชรวมทั้งข้าวสาลีและข้าว บาร์เลย์ซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตร

Blumeria graminis

7. Mycosphaerella graminicola เชื้อราตัวนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศว่า Septoria tritici จัดอยู่ในออเดอร์ Dothideales เชื้อรา M.graminicola ทำให้เกิดโรคในข้าวสาลี ถือว่าเป็นผลเสียทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการผลิตข้าวสาลีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

Mycosphaerella graminicola

8. Collectotrichum spp. กลุ่ม เชื้อราประเภทนี้สร้างผลกระทบต่อพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเช่นผลไม้ พริก และไม้ประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคแอนแทรกโนส หรือโรคกุ้งแห้ง เชื้อรา Collectotrichum spp. สามารถเข้าทำลายพืชตั้งแต่ระยะที่ยังอ่อนโดยไม่ปรากฏอาการให้เห็นจนกระทั่งพืชเข้าสู่ระยะสุกแก่จึงพบการระบาดของโรค

Collectotrichum spp.

9. Ustilago maydis เชื้อรา Ustilago maydis โดยลักษณะอาการโรคจะแสดงให้เห็นในส่วนต่างๆ ของพืชที่เหนือดิน ลำต้น ใบ ฝัก และเกสรตัวผู้ ส่วนใหญ่การติดเชื้อยังคงอยู่ในท้องถิ่นไม่กระจายและเป็นเหตุที่ไม่ เกี่ยวข้องกับความสูญเสียอย่างรุนแรง แต่ในประเทศเม็กซิโก นำข้าวโพดที่ติดเชื้อรา Ustilago maydis มาทำเป็นอาหาร มีชื่อว่า “Huilacoche” ถือเป็นอาหารแบบดั้งเดิมเป็นที่นิยมของชาวเม็กซิกันพื้นเมือง

Ustilago maydis

10.Melampsora lini เชื้อราตัวนี้น่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสียแม้ว่าได้ทำการศึกษาในฐานะเชื้อโรคมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมผ้าลินินและผลกระทบหลักในอาหาร และการผลิตเส้นใยผ้า นักวิจัยได้นำ Melampsora lini มาศึกษาทำให้เข้าใจข้อมูลพื้นฐานของทางโมเลกุลของภูมิคุ้มกันพืช และกลไกลการติดเชื้อ

Melampsora lini

เครดิต : รวมรวมและเรียบเรียง: Nattawut Boonyuen

อ้างอิง: Ralph Dean, et al. 2011.The Top 10 fungal pathogens in molecular plant pathology Molecular Plant pathology: 2012: 13 (4) 414.

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง