5 โรคพึงระวังในกลุ่มผู้ปลูกแก้วมังกร

ปัญหาโรคของแก้วมังกร ซึ่งหากเกิดการระบาดแล้วสามารถสร้างความเสียหายเป็นตำหนิกับผลแก้วมังกรทำให้เสียราคาและคุณภาพ แก้วมังกรเป็นไม้ผล ที่ยังเปิดกว้าง เนื่องจากเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่สำคัญหลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย มีหลายประเทศที่ปลูกกันเป็นการค้าทั้งใน เอเซีย เช่น จีน มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมถึง สหรัฐอเมริกา อิสราเอลแหล่งปลูกสำคัญ เช่น จ.เลย, จ.นครปฐม, จ.นครราชสีมา และ จ.ราชบุรี เช่นเดียว กับพืชชนิดอื่นๆ แก้วมังกรมีปัญหาโรคตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆ ถึงขั้นก่อนเก็บจำหน่าย สาเหตุหนึ่ง คือ การนำท่อนพันธุ์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจโรคศัตรูพืชมาปลูก โรคที่สำคัญ โรคแคงเกอร์, โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล, แอนแทรคโนสแก้วมังกร โรคผลเน่า


ราสนิม

1.ราสนิม :  เชื้อสาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp เป็นโรคที่แก้ไม่หายด้วยสารเคมี  ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือ แผลสีสนิมมีวงสีเหลืองล้อมรอบ ด้านล่างผิวใบแผลแตก ส่วนที่ใต้ใบจะเห็นมีรอยแผลขรุขระ เป็นรอบแผลนูน และมีการแตกฉีกขาด จะพบในบริเวณกิ่งอ่อนและผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะเกิดเป็นตุ่มจุดนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิม และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ


แคงเกอร์

2.แคงเกอร์  : ใครว่าแคงเกอร์เป็นโรคเฉพาะเจาะจงในตระกูลสัม แคงเกอร์ สามารถเกิดขึ้นในแก้วมังกรเช่นกัน โดยเชื้อแบคทีเรียตกลงบนผิวแก้วมังกร แล้วเข้าไปในเซลล์ทางบาดแผล ปากใบ และ หรือรูที่เปิดธรรมชาติ และจะเพิ่มปริมาณและอาศัย ภายในเซลล์ แก้วมังกรจะแสดงอาการของโรคแคงเกอร์ โดยเกิดแผลมีลักษณะเป็นจุดวงกลม จากนั้นจุดวงกลมจะเริ่มมีขนาดใหญ่ นูน และมีสีเข้ม เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียชักนำให้เซลล์มีการเพิ่มจำนวนและมีขนาดใหญ่ขึ้น (hyperplasia) ต่อไปแผลจุดวงกลมขนาดใหญ่เหล่านั้นจะเริ่มแตกออก และปลดปล่อยเซลล์แบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเกอร์ออกมา และเข้าทำลายพืชอาศัยต้นต่อไป และคล้ายแผลขนาดใหญ่คล้ายรอยปื้นไหม้ ถ้าเกิดที่ผลผลิตทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิ ทำให้ราคาและคุณภาพต่ำ


โรคผลเน่า (Fruit Rot)

 3. โรคผลเน่า : ของแก้วมังกรเกิดจากเชื้อรา D. dominicana, C. capsici, C. gloeosporioides และ B. cactivora โดยลักษณะอาการของโรคคล้ายกัน อาการเน่าที่ผลจะลุกลามรวดเร็วภายในเวลา 5-7 วัน การเข้าทำลายผลแก้วมังกร อาการเริ่มแรกเป็นจุดแผลฉ่ำน้ำ สี นำ้ตาลขนาดเล็ก ต่อมาแผลยุบตัวลง  พบกลุ่มของเชื้อราสีเขียวมะกอก ถึงสีดำเจริญขึ้นมาบนบริเวณแผล แผลขยายตัวใหญ่ ขึ้นเมื่ออาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่า


แอนแทรคโนสแก้วมังกร

 4.แอนแทรคโนสแก้วมังกร :  โดยมีเชื้อรา Colletotrichum gloesporiodes ความรุนแรงของโรคน้อยกว่าโรคผลจุด อาการเริ่มแรกเป็นจุดแผลฉ่ำน้ำ แผลยุบตัวลง แผลขยายเน่าลามเป็นวงกว้าง เมื่ออาการรุนแรงจะทำให้ผลและลำต้นเน่า การที่ควบคุมโรคนี้ให้อยู่ ต้องพ่นสารเคมีอย่างต่อเนื่อง และสารเคมีต้องเข้าไปฆ่าเชื้อทั่วทุกกิ่งของแก้วมังกร แต่ปัญหาคือ สารเคมีเกิดจากการพ่นยา จะยังผลมาหาเกษตรกรเอง


โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล

5. โรคลำต้นจุดสีน้ำตาล : การเข้าทำลายของโรคลำต้นจุดสีน้ำตาล จากรายงานของกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่าเกิดจากเชื้อรา Dothiorella sp. อาการเริ่มแรกจะพบเข้าทำลายที่บริเวณกิ่งอ่อน หรือผลอ่อนเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็กสีน้ำตาลคล้ายสนิมเหล็ก ถ้าแผลขยายใหญ่จะพบอาการเป็นรอยปื้นไหม้ ถ้าพบเป็นที่ผลจะทำให้ผลเสียหายเป็นตำหนิทำให้สูญเสียราคาและคุณภาพ


แนวทางการจัดการโรค

  • เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค
  • ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากเป็นพืชจะบวมน้ำ ทําให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น
  • หมั่นกำจัดวัชพีชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้น และใช้ไตรโคเดอร์มาสลับ เชื้อบีเอสในการควบคุมโรค
  • ให้น้ำเฉพาะช่วงเช้า เพื่อลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม
  • ตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอเมื่อพบโรคตัดแต่ง ส่วนที่เป็นโรคอย่างระมัดระวังให้มีแผลน้อยที่สุด การตัด แต่งกิ่งควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อระหว่างกิ่ง แล้วนำส่วนที่เป็นโรคไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก

ขอขอบคุณ  : กรมวิชาการเกษตร, เคหะเกษตร

บทความยอดนิยม


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง