ธาตุอาหาร-Ca+Bo

ช่วยการผสมเกสร ติดเมล็ด ขั้วเหนียว ทำให้ผลไม่หลุด

ช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิต เช่น เพิ่มสีสัน รสชาติหวาน กรอบ ผลผลิตมีน้ำหนัก

ใส่ความเห็น