สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์

ชนิดเข้มข้นไม่มีประจุ (non ionic) ไม่เป็นอันตรายต่อใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้

ใส่ความเห็น