สารจับใบ

สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ ชนิดเข้มข้นไม่มีประจุ (non ionic) ไม่เป็นอันตรายต่อใบพืช ไม่มีสารตกค้างย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

ลดแรงตึงผิวของน้ำ ช่วยให้สารต่างๆ กระจายตัวและเปียกพื้นผิวได้ง่าย สำหรับผสมน้ำฉีดพ่นร่วมกับชีวภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิววาเรีย เชื้อราเมธาไรเซียม เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส

ใส่ความเห็น