ฟรูเตอร์ (Fruter)

ฟรูเตอร์ การใช้ฟรูเตอร์เพื่อขยายขนาดผล ระยะการฉีด ผลไม้ติดผลอ่อน

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿420.00
รหัส: SV031521000

สถานะ: ในคลังสินค้า

ส่วนประกอบ  • ปริมาณธาตุอาหารรอง MgO 3%

  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม B 0.1%