ฟาเวอร์ (Fawer) 1000 ml

ฟาเวอร์ ฉีดพ่นฟาเวอร์เพื่อการเปิดตาดอก

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿460.00
รหัส: SO0200001

สถานะ: ในคลังสินค้า

ส่วนประกอบ  • ปริมาณธาตุอาหารรอง CaO 3%

  • ปริมาณธาตุอาหารเสริม B 0.1%

  • Fatty Amino