ชุดกำจัดเพลี้ย

ป้องกันกำจัดแมลงปากดูดได้เพียงชนิดเดียว เช่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง ไรแดง แมลงสิง เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี้ยไก่แจ้ แมลงหวี่ขาว แมลงวันทอง ตัวอ่อนหนอนบางชนิด

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

ราคาปกติ ฿950.00

ราคาพิเศษ ฿799.00

รหัส: SET0100012

สถานะ: ในคลังสินค้า

ชุดกำจัดเพลี้ย  • ซุปเปอร์บิวเทค ขนาด 500 กรัม จำนวน 1 ซอง

  • สารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ (Easy Surfactant) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 1 ขวด