ไตรโคฟูลาร์

สายพันธุ์ Trichoderma harzianum จุลินทรีย์ที่กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา

฿195.00
รหัส: SV010110500

สถานะ: ในคลังสินค้า

 เชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ Trichoderma harzianum