ไตรโคเทค ชนิดเชื้อสด (Basic Trichoderma) 1000 g

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ทุกชนิด

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿100.00
รหัส: BI0100004

สถานะ: สินค้าหมดคลังสินค้า

ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ทุกชนิดพืชทั้งในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้น