ไตรโคเดอร์มา เชื้อสด

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ทุกชนิด

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿150.00
รหัส: SV010131000

สถานะ: ในคลังสินค้า

ประโยชน์เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถใช้ควบคุมเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ทุกชนิดพืชทั้งในนาข้าว พืชไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และไม้ยืนต้น