บีทีเทค (BTtech)

ใช้กำจัดหนอนศัตรูพืชในระยะตัวอ่อน ไม่ตกค้างในผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿360.00
รหัส: SV010821000

สถานะ: ในคลังสินค้า

ใช้กำจัดหนอนศัตรูพืชในระยะตัวอ่อน โดยเชื้อบีทีจะผลิตผลึกโปรตีนที่ออกฤทธิ์ต่อกระเพาะอาหารของหนอน ทำลายหนอนได้เมื่อหนอนกินเข้าไปเท่านั้น มีความจำเพาะเจาะจงต่อหนอนและไม่เป็นพิษต่อแมลงชนิดอื่น ไม่ตกค้างในผลผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ตามปกติ ไม่ชะงักการเจริญเติบโต ใบและผลผลิตสมบูรณ์