เชื้อราไมคอร์ไรซ่า ( ชนิดผง)

ชีวภัณฑ์ไมคอร์ไรซ่า (Mycorrhiza) จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿245.00
รหัส: SV030910500

สถานะ: ในคลังสินค้า

ชีวภัณฑ์ไมคอร์ไรซ่า (Mycorrhiza) จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช


มารู้จักไมคอร์ไรซากันเถอะ