ไมคอร์เทค ชนิดผง (Mycortech powder) 500 g

เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่กับรากพืช เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเจริญเติบโตแผ่เส้นใยช่วยดูดธาตุอาหารเข้าสู่รากพืช

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿245.00
รหัส: BI0300002

สถานะ: ในคลังสินค้า

เชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า (Arbuscular Mycorrhiza) เป็นเป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่กับรากพืช เป็นประโยชน์ต่อพืช โดยเจริญเติบโตแผ่เส้นใยช่วยดูดธาตุอาหารเข้าสู่รากพืช
ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชในการดูดน้ำและธาตุอาหาร ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น พืชเจริญเติบโตดี