เมตาไรเซียม เชื้อสด

เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae BCC 4849)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

ราคาปกติ ฿120.00

ราคาพิเศษ ฿96.00

รหัส: SV010431000

สถานะ: ในคลังสินค้า

เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก พบในดิน สามารถทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด (rhinoceros
beetle) ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย