เมตาเทค ชนิดเชื้อสด (Basic Metarhizium) 1000 g

เชื้อราเมตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae BCC 4849)

เป็นคนแรกที่วิจารณ์สินค้านี้

฿120.00
รหัส: BI0200008

สถานะ: สินค้าหมดคลังสินค้า

เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็ก พบในดิน สามารถทำให้เกิดโรคในแมลงได้หลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนด้วง หนอนผีเสื้อ มวน และเพลี้ยต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้กำจัดแมลงในดินโดยเฉพาะในกลุ่มหนอนด้วงแรด (rhinoceros
beetle) ในระยะตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย